onlinehulp in de basisopleiding sociaal werk

 
In de basisopleiding bachelor sociaal werk van de Arteveldehogeschool komt 'onlinehulp' in volgende opleidingsonderdelen aan bod:
 • mediawijsheid en netiquette komt aan bod in de opleidingsonderdelen 'werken met belanghebbenden' in het eerste jaar.
 • professioneel communiceren via sociale netwerksites komt aan bod in het tweede jaar
 • In het derde jaar zoomen volgende keuzevakken specifiek in op online sociaal werk:
  • e-sociaal werk met individuen en gezinnen
  • e-sociaal werk met groepen en gemeenschappen
  • e-social work (binnen het internationaal programma voor Europese studenten)
 • In een bachelorproject werken een tiental studenten aan een concrete vraag uit het werkveld
  • In academiejaar 2017-2018 werd werk gemaakt van een online gids met kwaliteitsvolle apps voor psycho-sociale ondersteuning van (ex-)kankerpatiënten en hun omgeving (op vraag van Kom op tegen Kanker);
  • In academiejaar 2018-2019 formuleerden studenten verbetervoorstellen voor klantgerichte online dienst- en hulpverlening voor OCMW's vanuit klantperspectief;
  • In academiejaar 2019-2020 werken studenten rond niet-talige en anderstalige onlinetools voor sociaal werk

Contact

Onlinehulpverlening Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode