onlinehulp in de basisopleiding sociaal werk

 
In de basisopleiding bachelor sociaal werk van de Arteveldehogeschool komt 'onlinehulp' in volgende opleidingsonderdelen aan bod:
 • mediawijsheid en netiquette komt aan bod in de opleidingsonderdelen 'werken met belanghebbenden' in het eerste jaar.
 • professioneel communiceren via sociale netwerksites komt aan bod in het tweede jaar
 • In het derde jaar zoomen volgende keuzevakken specifiek in op online sociaal werk:
  • e-sociaal werk met individuen en gezinnen
  • e-sociaal werk met groepen en gemeenschappen
  • e-social work (binnen het internationaal programma voor Europese studenten)
 • In een bachelorproject werken een tiental studenten aan een concrete vraag uit het werkveld
  • In academiejaar 2017-2018 werd werk gemaakt van een online gids met kwaliteitsvolle apps voor psycho-sociale ondersteuning van (ex-)kankerpatiënten en hun omgeving (op vraag van Kom op tegen Kanker);
  • In academiejaar 2018-2019 formuleerden studenten verbetervoorstellen voor klantgerichte online dienst- en hulpverlening voor OCMW's vanuit klantperspectief;
  • In academiejaar 2019-2020 werken studenten rond niet-talige en anderstalige onlinetools voor sociaal werk
  • In academiejaar 2020-2021 werkten studenten mee aan het screenen van apps en websites voor www.onlinehulp-apps.be 
  • In academiejaar 2021-2022 lopen er twee bacherlorprojecten rond onlinehulp:
   • studenten gaan mee op zoek naar wat nu juist 'inspirerend werkt' bij het begruik van onlinetools in welzijn en geestelijke gezondheid. Dit sluit aan bij het pwo-project SWIPE
   • studenten inventariseren en testen digitale samenwerkingsplatformen die bruikbaar zijn binnen de jeugdhulp. Zij interviewen in dat verband ook jongeren. Dit kadert in het onderzoek naar digitale samenwerking in de jeugdhulp.

Contact

Onlinehulpverlening Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode