Evaluatie-onderzoek Flanders'Care    

    incentiveprojecten online- en blended hulp

 

   Wat was de opdracht?

  In 2022 gaf de Vlaamse Overheid de opdracht aan Onlinehulp Vlaanderen om een evaluatieonderzoek te organiseren naar de voorbije en huidige Flanders'Care-incentiveprojecten rond online en blended hulp. Tussen 2016 en 2023 kregen immers 28 projecten die een digitaal aanbod rond welzijn of geestelijke gezondheid ontwikkelden, een beperkte subsidiëring. 

   Met de Flanders’Care onlinehulp incentiveprojecten streeft de Vlaamse Overheid vier doelstellingen na:

  • Samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod.
  • Het realiseren van nieuw onlinehulpaanbod bevorderen.
  • Ruimte creëren voor het ontwikkelen van een visie op het onlinehulpaanbod, met aandacht voor het implementatieproces op korte en langere termijn en met oog voor de inbreng van de eindgebruikers.
  • (vanaf 2017) Aandacht besteden aan begeleiding en/of intervisie en/of supervisie om de onlinehulp-component met face-to-facecontacten te combineren tot een blended hulpaanbod.

    De Vlaamse overheid wenst zicht te krijgen op de effecten van deze incentives.

    Bovendien wil ze beleidsaanbevelingen ontvangen omtrent het al dn niet verder uitwerken van dit stimuleringsbeleid.

   Hoe pakten we dit onderzoek aan?

  • We beschreven de evolutie van de vijf oproepen en maakten een overzicht van de ingediende en geslecteerde projecten.
  • De geselecteerde projecten werden uitgebreid online bevraagd.
  • Bij 18 projecten werd in het najaar van 2023 bijkomende info verzameld via een videogesprek of e-mails.
  • Er werden focusgroepgesprekken georganiseerd met de juryleden van deze Flanders'Care-oproepen, met de ondersteuners van de 28 projecten en met de organisatoren van Flanders'care.

    Op basis van deze werkzaamheden worden conclusies en beleidsaanbevelingen geformeerd tegen maart 2024.

   Met wie werkten we dit uit?

    Dit onderzoek werd uitgewerkt door
 
 
  Jana Verplancke
Philippe Bocklandt
Tom Van Daele

  Wanneer worden resultaten verwacht?

    De onderzoeksresultaten worden aan de Vlaamse overheid bezorgt begin maart 2024.

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode