Ons Team

Onderdelen 1 - 11 van 11

Over Ons

Binnen de projectlijn 'onlinehulpverlening' in de Opleiding Sociaal werk van de Arteveldehogeschool focussen we op:

ontwikkelen van methodiek voor onlinehulpverlening in het welzijnswerk.

Daarbinnen werden onder andere methodieken voor chathulpverlening en voor e-mailhulpverlening uitgewerkt.

* onderzoek ivm onlinehulpverlening in Vlaanderen en in Europa.

We realiseerden

  • onderzoeken ter voorbereiding van de methodiek voor chathulp en e-mailhulp,
  • onderzoek naar het vormingsaanbod voor chathulpverlening,
  • onderzoek naar de ervaren baat van chathulpverlening,
  • onderzoek naar onlinehulp en chathulp rond seksueel misbruik in Europa
  • onderzoek naar draagvlak en verwachtingen naar onlinehulptools in Vlaanderen.

* ontwikkelen en aanbieden van bijscholingen rond onlinehulpverlening

Als open aanbod lanceren we jaarlijks een bijscholing 'Wegwijs in onlinehulpverlening' waarbij de aandacht gaat naar kennismaking met onlinehulpvormen in de hulpverlening, het implementeren van onlinehulpvormen en schermelzen en schermschrijven in chathulpverlening.

Op vraag van organisaties verzorgen we lezingen en bijscholingen. Zo verzorgden we in 2011 zo'n 5-tal bijscholingen, in 2012 stond de teller op 11 bijscholingen op maat. In 2013 realiseerden we reeds 10 bijscholingen in opdracht van welzijnsorganisaties.

* het begeleiden van processen rond onlinehulp op vraag van organisaties

Op vraag van Vlaamse welzijnswerkorganisaties begeleiden we implementatieprocessen rond onlinehulp. Zo faciliteerden we onder andere de invoering van chathulpverlening in Teleblok en in Child Focus en ontwikkelden we in opdracht van EXPOO samen met 8 opvoedingsondersteuningsorganisaties een methodiek voor e-mailondersteuning.

Contact

Onlinehulpverlening Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode