Ons Team

Onderdelen 1 - 5 van 5

Over Ons

Binnen de projectlijn 'onlinehulpverlening' in de Opleiding Sociaal werk van de Arteveldehogeschool focussen we op:

ontwikkelen van methodiek voor onlinehulpverlening in het welzijnswerk.

Daarbinnen werden onder andere methodieken voor chathulpverlening, e-mailhulpverlening, beeldbellen, onlinedagboeken, ... uitgewerkt.

* onderzoek ivm onlinehulpverlening in Vlaanderen en in Europa.

We realiseerden

  • onderzoeken ter voorbereiding van de methodiek voor chathulp, e-mailhulp, beeldbellen, onlinedagboeken,
  • onderzoek naar het vormingsaanbod voor chathulpverlening,
  • onderzoek naar de ervaren baat van chathulpverlening,
  • onderzoek naar onlinehulp en chathulp rond seksueel misbruik in Europa
  • onderzoek naar draagvlak en verwachtingen naar onlinehulptools in Vlaanderen.

* ontwikkelen en aanbieden van bijscholingen rond onlinehulpverlening

Als open aanbod lanceren we jaarlijks een bijscholing 'Wegwijs in onlinehulpverlening' waarbij de aandacht gaat naar kennismaking met onlinehulpvormen in de hulpverlening en rond 'implementeren van onlinehulp'

Op vraag van organisaties verzorgen we lezingen en bijscholingen. 

* het begeleiden van processen rond onlinehulp op vraag van organisaties

Op vraag van Vlaamse welzijnswerkorganisaties begeleiden we implementatieprocessen rond onlinehulp. Zo faciliteerden we onder andere de invoering van chathulpverlening in Teleblok, Child Focus, CLB, Steunpunt Adoptie, Liga Autisme Vlaanderen, Kom op tegen Kanker, ... en ontwikkelden we in opdracht van EXPOO een methodiek voor e-mailondersteuning. We ondersteunden het implementeren van onlinehulp en blended hulp in onder andere de studentenvoorziening van een hogeschool, Kom op tegen Kanker en centra geestelijke gezondheidszorg.

Contact

Onlinehulpverlening Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode