Dienstverlening en procesbegeleiding

In opdracht van diverse organisaties begeleiden we processen omtrent kennismaking met en implementering van onlinehulp.

Dit kan bijvoorbeeld zijn ...

... een vorming op maat voor directie en/of medewerkers als kennismaking met onlinehulpmogelijkheden;

... een werkwijze om een visie omtrent onlinehulp in de organisatie te bepalen;

... een ondersteuning bij het positioneren van onlinehulpaanbiedingen ten aanzien van het andere hulp- en dienstverleningsaanbod van de organisatie;

... het selecteren en uitwerken van een pilootproject of experiment;

... het uitvoeren van een quickscan of ervaren-baatanalyse van het onlinehulpaanbod

...

 

We voerden reeds dienstverleningsopdrachten of procesbegeleidingen uit voor onder andere: 

 

Bachelorprojecten

In het kader van hun opleiding bieden we onze 'derdejaarsstudenten' ook de kans om zelf een bachelorproject te realiseren dat 'relevant' is voor het werkveld. Vaak gaat het om een onderzoeks- of ontwikkelingsproject waarbij ze in een groepje van 6 à 8 studenten werk maken van een praktijkgericht project. Rond onlinehulp was dat de voorbije jaren onder andere:

* een online gids met kwaliteitsvolle apps voor psycho-sociale ondersteuning van (ex-)kankerpatiënten en hun omgeving (op vraag van Kom op tegen Kanker);

* verbetervoorstellen voor klantgerichte online dienst- en hulpverlening voor OCMW's vanuit klantperspectief;

* een overzicht van niet-talige en anderstalige onlinetools voor sociaal werk

* het screenen van apps en websites voor www.onlinehulp-apps.be 

* een zoektocht naar wat nu juist 'inspirerend werkt' bij het begruik van onlinetools in welzijn en geestelijke gezondheid. Dit sluit aan bij het pwo-project SWIPE

* inventariseren en testen digitale samenwerkingsplatformen die bruikbaar zijn binnen de jeugdhulp. Zij interviewen in dat verband ook jongeren. Dit kadert in het onderzoek naar digitale samenwerking in de jeugdhulp.

Heb je zelf ook een voorstel voor een 'bachelorproject'; bezorg het dan aan jana.verplancke@arteveldehs.be 

Voor een vorming of maat of dienstverleningsopdracht, contacteer

jana.verplancke@arteveldehs.be

 

Ondersteuning incentiveprojecten online en blended hulp van Vlaamse Overheid

Vanaf 2017 zijn we partner bij het ondersteunen van 'incentiveprojecten rond online en blended hulp in welzijnswerk en gezondheidszorg' die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden.

Vanuit onze expertiselijn nemen we de coördinatie van de ondersteuning van deze projecten op.

Jaarlijks ondersteunen we zelf ook een aantal projecten.

Meer info over deze projecten

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode