incentives onlinehulp 2019

 
 

In uitvoering van zijn onlinehulpbeleid ondersteunt minister van Welzijn, Volksgezindheid en Gezin, Jo Vandeurzen, ook in 2019 vijf vernieuwende onlinehulpprojecten in zorg en welzijn. Dit jaar met de focus op blended hulp.

1. BOPOL mindfulness en ACT

Waarover gaat het ?

Het project wil een online schatkist-pluktuin met mindfulness en ACT-oefeningen voor blended care in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg op punt stellen en uittesten bij cliënten.

Wie is hoofdaanvrager in dit project ?

2. Ver en toch nabij!

Waarover gaat het ?

Het project richt zich op de ondersteuning van mensen met een mentale beperking die zelfstandig wonen of nog thuis wonen. De ondersteuners willen graag uitzoeken hoe beeldbellen (= professioneel skypen) een meerwaarde kan betekenenen  naast de huisbeoeken die ze in deze ambulante hulp realiseren.

Wie is hoofdaanvrager in dit project ?

3. T.O.P.-computertraining voor personen met alcoholverslaving

Waarover gaat het ?

Binnen de begeleiding van mensen met een alcoholverslaving willen de projectpartners een onlinetraining ontwikkelen en aanbieden die focust op het zelfstandig onder controle krijgen van de zucht naar alcohol.

Wie is hoofdaanvrager in dit project ?

4. Blended module opvoedingsondersteuning

Waarover gaat het ?

Vanuit een aantal Centra voor Kinderzorg en gezinsondersteuning zal een online module 'opvoedingsondersteuning' uitgewerkt worden voor ouders in de wachttijd.Deze online module wordt gecombineerd met groepssessies.

Wie is hoofdaanvrager in dit project ?
 

5. Stop it now! - chathulp

Waarover gaat het ?

Vanuit het hulpverleningsaanbod voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten wil STOP IT NOW ook chathulp aanbieden.

Wie is hoofdaanvrager in dit project ?

 

Al deze projecten zullen inhoudelijk ondersteund worden door

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode