Digi-Act: 

Digitaal Activeren van mensen met een beperking

 
 

Dit project kadert binnen digitale innovatie en inclusie voor mensen met een beperking.

We willen enerzijds bekijken hoe e-inclusie voor deze doelgroep gefaciliteerd kan worden en anderzijds zoomen we in op hoe een digitaal dagbestedingsplatform met activiteiten op maat voor personen met een beperking ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden. 

 

 

Digitale inclusie van mensen met een beperking 

 

Vele mensen met een beperking ervaren drempels om deel te nemen aan de digitale samenleving en missen aangepaste ondersteuning om digitale toepassingen veilig te gebruiken.

Er rijzen tal van initiatieven om hiermee aan de slag te gaan en in te zetten op e-inclusie voor de algemene bevolking.

Dit toont onder andere de oprichting van de Digibanken waarmee de Vlaamse overheid sterk inzet op dit thema. 

We onderzoeken in dit project welk e-inclusieaanbod er is voor mensen met een beperking en hoe de Digibanken ook toegankelijk (kunnen) zijn voor deze doelgroep.

Digitaal dagbestedingsplatform 

 

Voor sommige mensen is deelnemen aan fysieke dagbesteding moeilijk. In dit onderzoekluik gaan we op zoek naar de specifieke voorwaarden voor activiteiten op maat van mensen met een verstandelijke beperking en hoe deze ingebed kunnen worden op een digitaal platform. 

 

Hoe gaan we te werk? 

 

 • we voeren deskresearch uit wat betreft e-inclusie en mensen met een beperking afgelopen 5 jaar.
 • we nemen de huidige digibanken onder de loep wat betreft aanbod en bereik van mensen met een beperking
 • we screenen bestaand digitaal dagbestedingsaanbod
 • we vertalen kwaliteitskaders van online aanbod in welzijnswerk naar deze concrete setting en doelgroep
 • we brengen user experience bij de ontwikkeling en het gebruik van digitale dagbesteding
 • we brengen user experience bij wat betreft digibankaanbod specifiek voor mensen met een beperking

Verwachte resultaten 

 

Tegen augustus 2024 willen we ...

 • bestaande initiatieven voor e-inclusie voor mensen met een beperking inventariseren;
 • een inspirerend digibankaanbod voor personen met een beperking formuleren;
 • do's en dont's formuleren voor het duurzaam realiseren van een digibank met focus op mensen met een beperking;
 • een instrument aanleveren om een organisatie-eigen visie op een digitaal dagbestedingsplatform te concretiseren waarbij de bevordering van sociale inclusie centraal staat;
 • een kwaliteitskader realiseren voor een digitaal dagbestedingsplatform en voor activiteiten op maat van personen met een beperking;
 • do's en don'ts formuleren om in cocreatie met de doelgroep een aanbod voor zo'n digitaal dagbestedingsplatform te ontwikkelen;
 • voorwaarden formuleren om in een samenwerkingsverband met verschillende organisaties een duurzaam digitaal dagbestedingsplatform voor personen met een beperking te ontwikkelen.

 

Wie werkt dit project uit?

Martine De Zitter 

Projectleider 

Charlotte Vanbleu 

Projectmedewerker 

Wim Duran 

Projectmedewerker 

 

 

FINANCIERINGSVORM:

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) 

 

PROJECTSTATUS:

Lopend 

 

LOOPTIJD:

1/09/2022 tot 31/08/2024 

 

Klik op dit document om zelf je visie op en de positie van een digitaal dagbestedingsplatform in je organisatie te kunnen ontwikkelen

Geïnteresseerd om op de hoogte te blijven van dit project?

Of om deel te nemen aan de adviescommissie?

Contacteer Martine De Zitter via e-mail 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode