Digi-Act: 

Digitaal Activeren van mensen met een beperking

 
 

Met dit project willen we digitale innovatie en inclusie faciliteren voor mensen met een beperking. 

We ontwikkelen kwaliteitscriteria voor een digitaal dagbestedingsplatform op maat van personen met een beperking. We gaan op zoek naar specifieke voorwaarden om zo’n platform succesvol te implementeren. We verkennen bovendien de mogelijkheden om samen te werken met een digibank om zo digitale inclusie en mediawijsheid van de doelgroep te versterken.

 

Digitale inclusie van mensen met een beperking 

 

Velen ervaren drempels en missen aangepaste ondersteuning om digitale toepassingen veilig te gebruiken. Voor sommige jongeren is deelnemen aan fysieke dagbesteding moeilijk. Mensen met een mentale beperking ondervinden ook moeilijkheden met participeren in de samenleving.

Om sociale inclusie te realiseren spelen naast onderwijs en arbeidsmarktdeelname ook activiteiten in de vrije tijd een cruciale rol … 

 

Kwaliteitscriteria digitaal dagbestedingsplatform 

 

In dit project ontwikkelen we kwaliteitscriteria voor een digitaal dagbestedingsplatform op maat van personen met een beperking. We gaan op zoek naar voorwaarden om zo’n platform succesvol te implementeren.  

 

Verwachte resultaten 

 

Tegen augustus 2024 willen we ... 

* een kwaliteits- en screeningskader realiseren voor een digitaal dagbestedingsplatform voor personen met een beperking en voor de activiteiten die erop geplaatst worden. 

* een instrument aanleveren om een organisatie-eigen visie op een digitaal dagbstedingsplatform te concretiseren waarbij de bevordering van sociale inclusie centraal staat. 

* do’s en don’ts formuleren om in cocreatie met de doelgroep een aanbod voor zo’n digitaal dagbestedingsplatform te ontwikkelen. 

* voorwaarden formuleren om in een samenwerkingsverband met verschillende organisaties een duurzaam digitaal dagbestedingsplatform voor personen met een beperking te ontwikkelen. 

* do’ en don’ts formuleren voor het duurzaam realiseren van een digibank met focus op personen met een beperking. 

 

Hoe gaan we te werk? 

 

* We voeren desk research uit en screenen het bestaande digitale dagbestedingsaanbod. 

* We vertalen kwaliteitskaders van online aanbod in welzijnswerk naar deze concrete setting en doelgroep.

* We brengen user experience bij de ontwikkeling en het gebruik van digitale dagbestedingsactiviteiten in beeld. 

 

 

Wil jij deelnemen aan de adviescommissie?

Voor dit project stellen we een adviescommissie samen. De commissie bestaat uit deskundigen uit het werkveld, onderzoekers en beleidsmakers die vanuit hun expertise advies geven doorheen het project. Ze fungeert als klankbord en critical friend, helpt inzichten toetsen aan de praktijk en valorisatiepistes verkennen.

Er zijn in dit project 2 tot 4 adviesbijeenkomsten gepland:

  • 28 februari 2023
  • september/oktober 2023
  • februari 2024
  • september 2024

via deze link kan je je aanmelden voor de adviescommissie.

What’s in for you?

Door deel te nemen aan deze adviesgroep:

  • krijg je als eerste zicht op andere actoren die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van digidagbesteding voor personen met een beperking;
  • kan je netwerken rond e-inclusie en digidagbesteding voor personen met een beperking;
  • bepaal je mee de kwaliteitscriteria voor digidagbestedingsactiviteiten en een digidagbestedingsplatform gericht op personen met een beperking;
  • bepaal je mee hoe ‘bruikbare projectresultaten’ (deliverables) er best uitzien;
  • zit je op de eerste rij om suggesties te formuleren voor vervolgprojecten.

 

 

 

Wie werkt dit project uit?

Martine De Zitter 

Projectleider 

Charlotte Vanbleu 

Projectmedewerker 

Wim Duran 

Projectmedewerker 

 

 

FINANCIERINGSVORM:

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) 

 

PROJECTSTATUS:

Lopend 

 

LOOPTIJD:

1/09/2022 tot 31/08/2024 

 

Geïnteresseerd om op de hoogte te blijven van dit project?

Of om deel te nemen aan de adviescommissie?

Contacteer Martine De Zitter via e-mail 

Contact

Onlinehulpverlening Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode