Verloren stemmen van de Jeugd(hulp) !

 

Waarover gaat dit?

In de jeugdhulp zijn dikwijls verschillende hulpverleners betrokken bij één jongeren-situatie. 

Hoe ervaren die jongeren de samenwerking rondom hen? 

Worden ze vaak doorverwezen? 

En wat is hun mening over een digitale samenwerkingsruimte?

 

Met deze vragen gingen 11 studenten Sociaal werk aan de Arteveldehogeschool aan de slag in hun bachelorproject.

Ze interviewden 18 jongeren over hun ervaringen met de jeugdhulp. 

De jongeren gaven hun mening ...

  • ... over samenwerking binnen en tussen organisaties, 
  • ... over vertrouwen - of het gebrek hieraan - 
  • ... en over dossiers. 

Ook hun idee over een digitale samenwerkingruimte kwam aan bod.  

Een podcast ?!

Een podcast is het resultaat van de verwerking van deze getuigenissen: 

‘De verloren stemmen van de jeugd(hulp)’. Hiermee vertolken de studenten de stem van de jongeren.

Joost Bonte, gepassioneerd sociaal werker, kruidt deze podcast met zijn ervaring en geeft zijn kritische mening. De podcast belicht zowel de positieve als negatieve kanten van wat jongeren en Joost meemaakten in jeugdhulptrajecten.

Benieuwd om te horen wat deze jongeren en Joost Bonte te vertellen hebben?


Klik op het logo hiernaast om de podcast te beluisteren

 

Ruimer project

Dit bachelorproject kadert in het breder onderzoek ‘Digitale ondersteuning van samenwerking in de jeugdhulp’ in opdracht van Vlaams Agentschap Opgroeien. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door UC Leuven-Limburg, SAM vzw, Arteveldehogeschool en Onlinehulpverlening.be. De nood aan online samenwerkingsplatformen werd in kaart gebracht bij jongeren, hun netwerk en bij hulpverleners. Bestaande digitale samenwerkingsplatformen werden geïnventariseerd en gescreend.

Via het bachelorproject werd de mening van jongeren meegenomen. 
Meer info over het ruimer onderzoek vind je hier: Digitaal samenwerken in de jeugdhulp

 

Deze podcast is een realisatie van ...

Aquina Vandousselaere, Emma Patfoort, Indira Geertsen, Julie Bornauw, Julie Opsomer, Lieze Willaert, Lynn Paelinck, Marie D’hondt, Soraya Compernolle, Thalia De Tender en Yana Maes

onder begeleiding van Charlotte Vanbleu

 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode