27 inspirerende digitale praktijken voor sociaal werk

Digitaal Sociaal Werk kreeg de laatste jaren een boost. Maar welke grote diversiteit aan praktijken werden nu juist ingezet? Van welke digitale praktijken wordt de sociaal werker echt enthousiast? Wat werkt in de praktijk?  En wat maakt die praktijk juist zo inspirerend voor hulpverlener en cliënt?

27 sociaal werkers en cliënten getuigen hier over digitale praktijken én wat voor hen inspirerend werkt. Omdat enthousiasme over digitale praktijken triggert, aanwakkert en stimuleert.

Klik op de foto's om getuigenisfilmpjes te starten!

                                                

 Fara - Keuzehulp ongepland zwanger

 online tool die ondersteunt bij   keuzeproces bij ongeplande zwangerschap.

 

 Groep Hasselt - Give a Day

 online platform dat vrijwilligers en   organisaties makkelijker koppelt.

 

 Jes – Lomap 

 om participatie in de buurt te   bevorderen.

  

      

        

“Voor ons maakt dit een verschil omdat een hele grote groep onzichtbare vrouwen, mannen, koppels zijn die voor het bestaan van de tool niet bereikt werden.”   “De makers kijken naar de maatschappij, wat is er nodig in de maatschappij, waar kunnen we op inzetten? Waar hebben we impact op? Dat inspireert”   “Elke deelnemer kan zijn gevoel geven over een bepaalde buurt en dit opent echt wel dialoog. Hierdoor kan men de beleving van deelnemers meenemen.”
         

 Vzw Emino – Taalboost

 een vertaaltool die interculturele   communicatie zoveel vergemakkelijkt.

 

 Vzw Kompas – Starleaf 

 huisbezoeken en beeldbellen       combineren voor mensen met een   mentale beperking.

 

 KSA Melle – Gimme 

 communicatie met alle betrokkenen in   het jeugdverenigingsleven.

 

 

“Nederlands leren is nog altijd als het beste. Taalboost zien als een tussenoplossing.”    “De tool is zo gebruiksvriendelijke dat iedereen hier binnen de paar seconden mee aan de slag kan”.   “Alle communicatie verloopt langs die app, dit bevordert de communicatie met ouders sterk”.
         

 Getuigenis gebruiker – Hoplr 

 buurtapp die mensen met elkaar en met de   buurt verbindt.

 

 Lokaal Dienstencentrum - Buurzorger –   Hoplr

 hoe een welzijnsorganisatie zich in   een buurtplatform integreert.

 

 Radio Beton – Betonne jeugd 

 online radio van en voor jongeren.

   

“Hoplr kan van een buurt een buurt maken”

 

Als buur kan je evenveel betekenen dan als zijn eigen familie.”

 

“Het is vaak voor kansarme jongeren moeilijk om ze enthousiast te krijgen, dit is leuk prikkelend en laagdrempelig."

         
 Outreachend Werken   Buurtsteward – Travis
 

 vertaaltool om outreachend werken te   ondersteunen.

 

 Getuigenis gebruiker - Helpper

 thuishulp voor buren, door buren.

   Golfbreker vzw - Rustbox

 kinderen, jongeren en hun   begeleiders helpen om ‘rustig’ te   blijven of te worden.
   

“Tool die heel goed van pas komt als je outreachwerk op straat doet, bijvoorbeeld ook met daklozen en als je niet dezelfde taal spreekt.”

 

“Voor mij heeft dit een verschil gemaakt dat ik mensen ontmoet heb die graag mensen zien en me geholpen hebben mensen om er bovenop te komen.”

 

“Rustbox bundelt heel veel methodieken waar je als hulpverlener misschien nog nooit van gehoord hebt, waardoor je nieuwe inspiratie op doet.”

         

 Pakhuis - online op Discord

 een warm online jeugdhuis voor en   door jongvolwassenen.

 

 Transgender infopunt - online   praatavonden

 voor en door (ex-)partners van   transpersonen.

 

 Brug 9 - whatsapp en messenger

 toegankelijke tools inzetten in   contextbegeleiding autonoom wonen.

   

“Dankzij het Pakhuis komen jongeren van over heel Vlaanderen met elkaar in contact. Niets moet en alles kan. Hier vond ik veel steun, zeker in corona-tijden.”

 

“Het verbaasde me dat ik ook online de connectie voelde met andere deelnemers. Ook al ken je die mensen niet - de verhalen zijn heel herkenbaar.”

 

“Whatsapp en messenger kunnen je begeleiding een boost geven, omdat je sneller in contact kan gaan. In plaats van ze één keer per week te zien, kan je tussendoor ook al eens horen hoe het gaat of documenten doorsturen.”

         

 Huis van Alijn - Erfgoedapp

 een heel gemakkelijke manier om aan   alle doelgroepen vlotter naar cultuur   te leiden.

 

 VDAB - FACT-app

 effectief communiceren met   anderstaligen op de werkvloer.

 

 VLESP - Silver

 een serious game dat meer inzicht   geeft in verband tussen gedachten,   gevoelens en gedrag


 
   

"We willen zoveel mogelijk mensen bereiken rekening houdend met hun wensen en noden."

 

“De kracht van de app zit hem dat het heel eenvoudig is: ik heb deze taal nodig voor mijn werk... via de app kan ik de vaktaal leren”.

 

“Jongeren geven zelf aan dat Silver hen meer zelfvertrouwen geeft en dat ze meer begrip hebben voor anderen hoe het er aan toe gaat in hun hoofd.”

         

 Violett - whatsapp

 Via whatsapp medische en sociale   hulp bieden aan sekswerkers.

 

 WZC Het Heiveld - Tovertafel

 meer beweging, sociale interactie en   geluksmomenten in de zorg voor   ouderen.

 

 Getuigenis vrijwilliger - a-Buddy

 online chatplatform voor en met   geadopteerden.

   

“Whatsapp gebruiken is veel gemakkelijker en laagdrempeliger dan telefonisch of mail contact. Zeker voor een meer kwetsbare en multiculturele doelgroep is het heel toegankelijk.”

 

“Het is heel mooi om te zien dat een kleinkind effectief de verbinding kan maken met een oudere die al in vergevorderd is in zijn/haar dementieproces."

 

“Geadopteerde volwassen kunnen chatten met een andere geadopteerde – dit is een nazorg die vroeger niet bestond.”

         
 Bib Geraardsbergen - Bibster

 op een speelse en digitale manier de   bibliotheek ontdekken.

   Gebruiker Facebook - Zitdazo

 Ouders kunnen online terecht met   vragen over de opvoeding van   kinderen.

 

 Getuigenis studente - JAC chat

 online terecht kunnen met eender   welke vraag of probleem.

   

“Het inspirerende aan Bibster is dat het de vernieuwingen in een Bibliotheek in beeld brengt op toegankelijke manier voor kinderen en jongeren. En het klassieke beeld van een bib wijzigt naar een dynamische en leuke plaats.”

 

“Het is echt gebruiksvriendelijk omdat het zo overzichtelijk is. Dat past ook bij mijn denkpatroon.”

 

“Je kan anoniem chatten wat ikzelf heel belangrijk vond. Dit vond ik het grootste pluspunt. Je moet maar eens toevallig een medewerkers kennen die in je buurt woont.”

         

 Gebruiker - transgender infopunt

 een plek voor al je vragen rond   transgender thema.

 

 VLESP - Back-Up

 houvast bieden bij   zelfmoordgedachten.

 

 Rode Kruis - Houvast

 eerste hulp bij psychische problemen.

   

“Het heeft  mij enorm geholpen dat er de naast de website ook de mogelijkheid was om te beeldbellen. Je hoeft je niet te verplaatsen, je kan direct met iemand contact opnemen om je bezorgdheden te bespreken.”

 

“Dankzij Backup hebben mensen altijd een tool bij om een crisis te overbruggen op eender welk moment."

 

“ Qua gebruiksvriendelijkheid vind je zeer snel wat je zoekt. ”

         
met dank aan :    de studenten die deze filmpjes maakten   voor de samenwerking in dit project:

 

 

Contact

Onlinehulpverlening Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode