38 inspirerende digitale praktijken voor sociaal werk

 

Digitaal Sociaal Werk kreeg de laatste jaren een boost. Maar welke grote diversiteit aan praktijken werd nu juist ingezet? Van welke digitale praktijken wordt de sociaal werker echt enthousiast? Wat werkt in de praktijk?  En wat maakt die praktijk juist zo inspirerend voor hulpverlener en cliënt?

38 sociaal werkers en cliënten getuigen hier over digitale praktijken én wat voor hen inspirerend werkt. Omdat enthousiasme over digitale praktijken triggert, aanwakkert en stimuleert.

Klik op de foto's om getuigenisfilmpjes te starten!

                                                

Om wat structuur te brengen in deze getuigenissen, werden ze gebundeld rond de 5 krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk.

Dat is 'gewaagd' want meerdere getuigenissen zijn bij meerdere krachtlijnen te plaatsen. We maakten de keuze om elke getuigenis slechts 1 keer op te nemen en focusten hierbij op een belangrijk hoofddoel.
 
 

Getuigenissen rond digitale nabijheid

 

“Nabij zijn in de leefwereld van je cliënt – en die leefwereld is anno 2022 ook online. Via digitale praktijken kan je laagdrempelig contact realiseren”

Als sociaal werker ben je aanwezig in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie én deze leefwereld is méér en méér ook online. Je zoekt voortdurend verbinding en ook via onlinetools kan je dit laagdrempelig contact realiseren.

 

Vzw Kompas – Starleaf 

 huisbezoeken en beeldbellen       combineren voor mensen met een   mentale beperking.

 

Outreachend Werken   Buurtsteward – Travis

 vertaaltool om outreachend werken te   ondersteunen.

 

 CKG De Schommel -     Instagramcursus

 instagramcursus rond liefdevol opvoeden.

   
“De tool is zo gebruiksvriendelijke dat iedereen hier binnen de paar seconden mee aan de slag kan”.   “Tool die heel goed van pas komt als je outreachwerk op straat doet, bijvoorbeeld ook met daklozen en als je niet dezelfde taal spreekt.”  

“ 5 weken gaan we samen op pad rond opvoeding. Op die manier kunnen wij gezinnen heel laagdrempelig bereiken. Ook goeie manier om tegemoet te komen aan de wachttijdproblematiek .”

         

 Brug 9 - whatsapp en messenger

 toegankelijke tools inzetten in   contextbegeleiding autonoom wonen.
 

 Huis van Alijn - Erfgoedapp

 een heel gemakkelijke manier om aan   alle doelgroepen vlotter naar cultuur   te leiden.

 

 Violett - whatsapp

 Via whatsapp medische en sociale   hulp bieden aan sekswerkers.
   
“Whatsapp en messenger kunnen je begeleiding een boost geven, omdat je sneller in contact kan gaan. In plaats van ze één keer per week te zien, kan je tussendoor ook al eens horen hoe het gaat of documenten doorsturen.”   "We willen zoveel mogelijk mensen bereiken rekening houdend met hun wensen en noden."   “Whatsapp gebruiken is veel gemakkelijker en laagdrempeliger dan telefonisch of mail contact. Zeker voor een meer kwetsbare en multiculturele doelgroep is het heel toegankelijk.”
         

  Getuigenis studente - JAC chat

 online terecht kunnen met eender   welke vraag of probleem.
 

 Opvangcentrum Linkeroever Rode Kruis Vlaanderen - Zanzu

inclusieve website rond seksualiteit en relatie met beelden en vertaalopties.

 

 Violett Gent - Zanzu

inclusieve website rond seksualiteit en relatie met beelden en vertaalopties.

      

“Je kan anoniem chatten wat ikzelf heel belangrijk vond. Dit vond ik het grootste pluspunt. Je moet maar eens toevallig een medewerkers kennen die in je buurt woont.”

 

“Tool om met bewoners van opvangcentrum te kunnen praten over het lichaam, seksualiteit en relatie. Het laat toe om zowel met beeld als met taal te spreken.”

 

“ Via de tweetalige functie van Zanzu kon ik heel snel het juiste materiaal opzoeken en tonen in het Portugees”.

 

Getuigenissen rond digitaal politiserend werken

 

“Digitale praktijken waarbij burgers een stem krijgen en/of online oplossingen worden gevonden om sociale onrechtvaardigheid te bestrijden.”

Onlinetools en online platformen worden ook ingezet als (collectieve) oplossing om sociale onrechtvaardigheid te bestrijden of rechten te garanderen. Via online werken krijgen burgers een stem, wordt participatie bevorderd, worden dominante denkpatronen tegengegaan of wordt juridisch kluwen helder verduidelijkt.

 

 Fara - Keuzehulp ongepland zwanger

 online tool die ondersteunt bij   keuzeproces bij ongeplande zwangerschap.

 

 Betonne jeugd - Radio beton

 online radio van en voor jongeren.

 

 Jes – Lomap 

 om participatie in de buurt te   bevorderen.

   
“Voor ons maakt dit een verschil omdat een hele grote groep onzichtbare vrouwen, mannen, koppels zijn die voor het bestaan van de tool niet bereikt werden.”   “Het is vaak voor kansarme jongeren moeilijk om ze enthousiast te krijgen, dit is leuk prikkelend en laagdrempelig."   “Elke deelnemer kan zijn gevoel geven over een bepaalde buurt en dit opent echt wel dialoog. Hierdoor kan men de beleving van deelnemers meenemen.”
         
 Gebruiker - transgender infopunt

 een plek voor al je vragen rond   transgender thema.
   Gebruiker Facebook - Zitdazo

 Ouders kunnen online terecht met   vragen over de opvoeding van   kinderen.

 

De Zuidpoort - Too Good To Go

een website die voedselverspilling helpt vermijden.

   

“Het heeft  mij enorm geholpen dat er de naast de website ook de mogelijkheid was om te beeldbellen. Je hoeft je niet te verplaatsen, je kan direct met iemand contact opnemen om je bezorgdheden te bespreken.”

 

“Het is echt gebruiksvriendelijk omdat het zo overzichtelijk is. Dat past ook bij mijn denkpatroon.”

 

“Een app om voedselverspilling tegen te gaan – aan te raden voor iedereen maar zeker voor mensen die het niet breed hebben”

         

Autisme Chat

Recht op toegankelijke hulp.

 

OLVC Ledeberg - ADHD Hoe zit het ermee

Instagrampagina die op gemakkelijke manier aan psycho-educatie doet omtrent ADHD. 

 

 vzw Mariënstede - Kassa nova

Van rol helpen veranderen, doet mensen anders kijken.

   

“ Deze manier van werken zorgt ervoor dat veel prikkels wegvallen waardoor het communiceren voor mensen met autisme makkelijker wordt.”

 

 “Velen weten niet veel over ADHD, aan de hand dagelijkse nadenk momentjes leer je erover.”

 

“Door mensen met een beperking achter de kassa te zetten, worden zij voor een keer dienstverlener in plaats van dienstvrager”.

 

Getuigenissen rond digitaal procesmatig werken

 

“Via online praktijken de ervaringskennis van je doelgroep betrekken én participatie van je doelgroep centraal stellen.”

Inspraak en participatie van je doelgroep staan in sociaal werk steeds centraal: via online praktijken vinden sociaal werkers nog creatievere manieren om deze participatie te bevorderen en de ervaringskennis van de doelgroep te betrekken.

 

 VLESP - Silver

 een serious game dat meer inzicht   geeft in verband tussen gedachten,   gevoelens en gedrag

 

  Golfbreker vzw - Rustbox

 kinderen, jongeren en hun   begeleiders helpen om ‘rustig’ te   blijven of te worden
 

 Golfbreker vzw - Zorgpad ADHD

online platform voor ouders en hulpverleners met info op maat over ADHD

      

        

“Jongeren geven zelf aan dat Silver hen meer zelfvertrouwen geeft en dat ze meer begrip hebben voor anderen hoe het er aan toe gaat in hun hoofd.”   “Rustbox bundelt heel veel methodieken waar je als hulpverlener misschien nog nooit van gehoord hebt, waardoor je nieuwe inspiratie op doet.”  

“De tool is op maakt gemaakt, zowel voor de jongeren, kinderen, ouders als voor hulpverleners.”

         

 VLESP - Back-Up

 houvast bieden bij   zelfmoordgedachten.
 

 Rode Kruis - Houvast

 eerste hulp bij psychische problemen.
 

 

 

 

 

“Dankzij Backup hebben mensen altijd een tool bij om een crisis te overbruggen op eender welk moment."   “ Qua gebruiksvriendelijkheid vind je zeer snel wat je zoekt. ”    

 

Getuigenissen rond digitaal generalistisch werken


“Digitale praktijken die jouw rol als brugfiguur of kruispuntwerker extra kunnen versterken en je cliënt in een bredere context plaatst. “
 

 Welzijnswijzer Roeselare – Gebruiker

op weg naar een antwoord op al je vragen.
  MFC Hoge Kouter - Smart Ateljee

Educatieve website voor mensen die niet zo vlot hun weg vinden in de digitale wereld.
  CAW Huis Noord - Zipster

optimaal doorverwijzen in eerstelijnszones.

      

        

"Je leven wordt gemakkelijker met alle info met beelden en vertalingen op deze welzijnswijzer"  

“Jongeren die ermee werken, geraken minder gefrustreerd en vinden sneller de informatie waar ze naar op zoek zijn.”

  “Zipster zorgt ervoor dat een cliënt gerichter bij de juiste dienst geraakt.”
         

  WZC Het Heiveld - Tovertafel

 meer beweging, sociale interactie en   geluksmomenten in de zorg voor   ouderen.

       

 

 

 

 

“Het is heel mooi om te zien dat een kleinkind effectief de verbinding kan maken met een oudere die al in vergevorderd is in zijn/haar dementieproces."  

 

   

 

Getuigenissen rond digitaal verbindend werken


“Digitale praktijken verbinden op allerlei manieren zoals digitaal verbinden met elkaar, met de buurt, met lotgenoten, met instituties,…”
 

Getuigenis gebruiker - Helpper

 thuishulp voor buren, door buren.

 

 Groep Hasselt - Give a Day

 online platform dat vrijwilligers en   organisaties makkelijker koppelt.

 

  VDAB - FACT-app

 effectief communiceren met   anderstaligen op de werkvloer.

      

        

“Voor mij heeft dit een verschil gemaakt dat ik mensen ontmoet heb die graag mensen zien en me geholpen hebben mensen om er bovenop te komen.”   “De makers kijken naar de maatschappij, wat is er nodig in de maatschappij, waar kunnen we op inzetten? Waar hebben we impact op? Dat inspireert”   “De kracht van de app zit hem dat het heel eenvoudig is: ik heb deze taal nodig voor mijn werk... via de app kan ik de vaktaal leren”.
         

 Vzw Emino – Taalboost

 een vertaaltool die interculturele   communicatie zoveel vergemakkelijkt.

 

 Getuigenis vrijwilliger - a-Buddy

 online chatplatform voor en met   geadopteerden.
 

 KSA Melle – Gimme 

 communicatie met alle betrokkenen in   het jeugdverenigingsleven.

 

 

“Nederlands leren is nog altijd als het beste. Taalboost zien als een tussenoplossing.”    “Geadopteerde volwassen kunnen chatten met een andere geadopteerde – dit is een nazorg die vroeger niet bestond.”   “Alle communicatie verloopt langs die app, dit bevordert de communicatie met ouders sterk”.
         

Lokaal Dienstencentrum - Buurzorger –   Hoplr

 hoe een welzijnsorganisatie zich in   een buurtplatform integreert.

 

  Getuigenis gebruiker – Hoplr 

 buurtapp die mensen met elkaar en met de buurt verbindt.

 

  Bib Geraardsbergen - Bibster

 op een speelse en digitale manier de   bibliotheek ontdekken.

   

Als buur kan je evenveel betekenen dan als zijn eigen familie.”

 

“Hoplr kan van een buurt een buurt maken”

 

“Het inspirerende aan Bibster is dat het de vernieuwingen in een Bibliotheek in beeld brengt op toegankelijke manier voor kinderen en jongeren. En het klassieke beeld van een bib wijzigt naar een dynamische en leuke plaats.”

         

 Pakhuis - online op Discord

 een warm online jeugdhuis voor en   door jongvolwassenen.

 

 Transgender infopunt - online   praatavonden

 voor en door (ex-)partners van   transpersonen.

 

 

     

“Dankzij het Pakhuis komen jongeren van over heel Vlaanderen met elkaar in contact. Niets moet en alles kan. Hier vond ik veel steun, zeker in corona-tijden.”

 

“Het verbaasde me dat ik ook online de connectie voelde met andere deelnemers. Ook al ken je die mensen niet - de verhalen zijn heel herkenbaar.”

 

 

         
met dank aan :    de studenten die deze filmpjes maakten   voor de samenwerking in dit project:

 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode