Ontwikkeling kwaliteitskader onlinehulp

 

Waarover gaat het ?

We ontwikkelen een kwaliteitskader met minimaal vereiste criteria voor de ontwikkeling, het implementeren en het gebruik van ICT-technologie in het kader van online en blended hulp in de sectoren welzijn, volksgezondheid en gezin.
We onderscheiden daarbij maturiteitsniveaus naargelang verschillende soorten ICT-technologie.
Daarbij zorgen we voor ondersteunende instrumenten voor relevante stakeholdergroepen om deze kwaliteit op te volgen.
Tenslotte formuleren we beleidsaanbevelingen om dit kwaliteitskader in het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg ingang te doen vinden.

Wie zijn de partners?

Dit onderzoeks- en ontwikkleingswerk wordt gerealiseerd door:
 
   en   
 
in opdracht van:
 
 

Wat is de looptijd van dit project?

Dit project wordt uitgevoerd tussen 1 september 2023 en augustus 2025

 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode