Flanders'Care congres onlinehulp voor welzijn en gezondheid

Op 3 juni 2015 vond in Congrescentrum Lamot in Mechelen het eerste Flanders'Care congres onlinehulp voor welzijn en gezondheid plaats. Via vier invalshoeken brengen we verslag van dit congres: 
* een persbericht van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen;
* een impressiefilmpje van het congres door ZorgAndersTV;
* de presentaties van de verschillende sessies;
* de kaarten van de onlinehulprealisaties en -plannen.
 
Presentaties van de verschillende sessies
 

Keynote: Onlinehulp in Vlaanderen anno 2015

In samenspraak met vertegenwoordigers van werkveld, koepels en steunpunten, Vlaamse administratie en hoger onderwijs werden in 2014 en 2015 voorstellen verzameld voor een Vlaams onlinehulpbeleid voor welzijn en gezondheid. Philippe Bocklandt schetst de situatie van onlinehulp anno 2015, geeft voorbeelden van diverse onlinehulptoepassingen en formuleert daarbij uitdagingen voor hulpverleners en zorgverstrekkers, organisaties, middenveld en overheid.

 

Themasessies

Hulp en zorg … ook online ethisch verantwoord

 

Kan je online wel ethisch verantwoord hulp en zorg bieden? Communiceren in hulp en zorg roept vaak ethische vragen op. Online communiceren met cliënten des te meer. Deze sessie combineert verschillende insteken: Eva De Jaegere ontwikkelde in het kader van het Euregenasproject ethische richtlijnen voor online suïcidepreventieprogramma’s. Sibille Declercq maakt dagelijks ethische keuzes in haar online chatten, mailen met jongeren en op het forum van Awel.

Vriend worden van je cliënten?

 

Hoe communiceren welzijns- en zorgorganisaties zinvol op social media? ‘Daar zijn waar je doelgroep is’ is het motto van vele zorg- en welzijnsorganisaties om zich op Facebook en co te wagen. Maar waarom zitten we dan op die sociale media? En wat communiceren we? Doen we dit vanuit persoonlijke profielen of vanuit organisatiepagina’s? En hoe geraken we aan fans of vrienden? Wat kan er wel of niet gezegd worden? Tim Vanhove en Vicky Franssen schetsen vanuit het project ‘Sociaal werk netwerkt online’ een kader om als organisatie aan de slag te gaan met sociale netwerksites. Joke Timmermans en Lut Verbeeck getuigen vanuit hun praktijkervaringen.

1 + 1 = meer dan twee

 

Hoe kan innoverend online werken aan welzijn vanuit bedrijven en de sociale sector voor beiden een meerwaarde zijn? Zowel de sociale sector als bedrijven willen graag welzijn verhogen. Voor het welzijnswerk en de (geestelijke) gezondheidszorg is dit een doel op zich, terwijl dit voor het bedrijfsleven vooral een middel is tot het verhogen van productiviteit en tevredenheid van werknemers. In beide settings worden echter meer en meer online tools ingezet; een innovatie die gestimuleerd wordt door samenwerking tussen beide sectoren. Sofie Mertens getuigt van deze samenwerking vanuit ISW Limits. Tom Van Daele gaat in op attitudes en percepties van thuisverpleegkundigen en hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van e(-mental) health.

Keynote: E-health in zorg en hulpverlening

Hoe vormt blended hulp voor welzijn en gezondheid een meerwaarde voor hulp en zorg? Van oorsprong zorgverlener, maar met een hart voor innovatie. Sinds 2007 is Saskia Timmer pleitbezorger van eHealth en een goede integratie ervan in het zorgproces. In haar key-notebijdrage gaat ze in op de meerwaarde van onlinehulp en op de nood aan nieuwe competenties en creativiteit om dit vorm te geven. Als zorginnovator en veranderkundige publiceerde ze onder andere ‘eHealth in de praktijk’ (2011) en ‘eHealth in de langdurige zorg’ (2015)

 

Workshops: Ontwikkelen van onlinehulp

Z’app – beeldbellen in de thuiszorg en nog veel meer

 

Hoe ontstond deze zorgapplicatie en hoe werkt het in de praktijk?  CM is al lang thuis in thuiszorg. Ondersteunende instrumenten als een persoonlijk alarm en zorgschriftjes worden reeds lang ingezet. Inge Geers en Evie De Nocker schetsen de onstaansgeschiedenis, de bedoeling en de werking van de Z’app – een app voor tablet en computer die mensen in een thuiszorgsituatie en mantelzorgers helpt in hun dagelijkse leven. Zo’n app ontwikkelen is één ding. De app implementeren is een andere uitdaging.

Alcoholhulp.be – Cannabishulp.be – Gokhulp.be

 

Hoe groeide deze stepped care onlinehulp in de verslavingszorg en wat zijn de verdere ambities? Sinds 2006 werken CAD Limburg en CGG Kempen aan een onlinehulpaanbod voor verslavingszorg. Het werd geen kleine app maar een stepped care online behandelingstraject. Herwig Claeys schetst het ontstaan en gidst ons achter de schermen van het programma. Hij gaat in op de  implementatiekansen en –groeipijnen en formuleert enkele ambities voor de toekomst.

Zelfmoord1813 - de gebruiker centraal in de suïcidepreventie

 

Hoe evolueert de samenwerking in het onlinehulpluik van de zelfmoordpreventie?  De voorbije decennia ontwikkelden verschillende Vlaamse organisaties expertise rond de preventie van zelfdoding en de zorg voor nabestaanden. Uit de evaluatie van de eerste gezondheidsconferentie suïcidepreventie bleek dat ondanks het ruime aanbod het niet altijd duidelijk was waarvoor je bij wie terecht moet. Het idee groeide voor een organisatie-overstijgend digitaal platform rond de preventie van zelfdoding voor hulpzoekers, hun omgeving, nabestaanden na zelfdoding, organisaties en hulpverleners. Met zelfmoord1813.be werd dit digitale platform gecreëerd waarin het bestaande onlinehulpaanbod werd geïntegreerd. De partners schetsen in deze sessie het online aanbod van dit samenwerkingsverhaal.

Op weg met Viamigo

 

Welke etappes kent de ontwikkeling van deze app voor personen met een beperking? Wat begon met een droom over een ‘gps’ om een persoon met en beperking de kans te geven zelfstandig op weg te gaan, groeide uit tot een samenwerking met De Lijn, met Blue Assist, Cloudina. Jan Dekelver schetst dit ontwikkelingsverhaal over pionieren, technische uitdagingen, pilootversies, onderzoek en samenwerking.

Virtueel straathoekwerk

 

Wat zijn de ervaringen met onlinehulp voor mannelijke en transgender sekswerkers? Boysproject besteedde reeds lange tijd via straathoekwerk aandacht aan mannelijke prostitués. Omdat mannelijke sekswerkers meer en meer online contact leggen, werd Boysproject uitgedaagd om ook online aanwezig te zijn. Het virtuele straathoekwerk was geboren. Wouter Leerman en Lennie Van Proeyen schetsen het ontstaan van en delen ervaringen over het online-aanbod van het Boysproject en info4escorts.

 

Workshops: Professioneel aan de slag met onlinehulp

Mediawijs, -wijzer, -wijst

 

Hoe werk je aan onlinecompetenties van welzijnswerkers? Online-zijn is een evidentie geworden in ons dagdagelijks leven (en in dat van de doelgroep). Daarom is het evident dat welzijnswerkers ook met dit levensdomein aan de slag gaan. De online-wereld kent een aantal gevaren en bedreigingen, maar biedt ook heel wat kansen. De juiste onlinetools kiezen, aandacht hebben voor ICT, privacy-instellingen, kansen … mediawijs werken als professional vergt specifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Daniëlla Provost en Jo Van Hecke getuigen vanuit hun projecten Media-W en MediaTrain.

Net iets meer dan zomaar een mailtje

 

Hoe organiseer je professioneel e-mailhulp(-beleid)? Iedereen die online is, heeft wel een e-mailadres. Dat maakt dat elke organisatie in welzijn of in de zorg, vroeg of laat een hulpvraag in de mailbox krijgt. Des te verbazender dat e-mailhulp langer onder de radar bleef dan chathulp. Is de uitdaging groter? Hoe beantwoord je op een professionele wijze een e-mailhulpvraag? Maakt je organisatie werk van een e-mailhulpbeleid? Hoe organiseer je het e-mailhulpaanbod? Ilse de Block en Tom Evenepoel getuigen over het inbedden van e-mailhulp in de Opvoedingslijn en De DrugLijn.

Chathulp … cool of koel, hot of warm?!

 

Hoe begin en verdiep je professionele chathulp? Een chathulpaanbod start je niet zomaar op. Naast een degelijk chathulpprogramma zijn gemotiveerde en opgeleide medewerkers noodzakelijk. Hans Vandelannoote schetst de startervaringen met (samenwerking in) chathulp in de CLB-sector. Karolien Vermeiren zoomt vanuit de 10 jaar ervaring met chathulp bij Tele-Onthaal in op wat nodig is om een chathulpaanbod kwaliteitsvol te maken en te houden.

ICT4specials

 

Wat zijn onlinehulpmogelijkheden voor personen met een beperking?  Onlinehulptools en apps zijn er in alle maten en vormen en voor alle mogelijke doelgroepen. In deze sessie zoomt Davy Nijs in op onlinehulpmogelijkheden voor personen met een beperking. Tevens illustreert hij hoe hulpverleners met deze tools aan de slag gaan en waar de grote uitdagingen in deze sector zitten. Hij verbindt dit met bestaande hulpverleningsparadigma’s.

Meer gefocust en sneller bespreekbaar

 

Hoe ga je professioneel aan de slag met een onlinedagboek op maat?  Er bestaan veel apps om stemming, gedrag of gedachten in kaart te brengen of situaties te analyseren. De doelen zijn veelzijdig … mensen leren omgaan met negatieve gedachten, met hun verslaving, met pestsituaties, met slapeloosheid … Deze tools worden echter weinig ingezet in professionele hulp omdat ze nét niet optimaal aangepast zijn aan de organisatievisie, aan de taal van de cliënt of aan de activiteit in het begeleidingsproces. Martine De Zitter en Fran Timmers stellen een onlinedagboek voor dat op maat van de individuele hulpvraag, de taal van de cliënt … wordt opgemaakt. Ze getuigen van hun ervaring in het begeleiden van meer dan 30 organisaties die met deze tool in dit ontwikkelingsproject aan de slag gingen.

 

Persbericht van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen over onlinehulp

 klik hier 

Impressie van het Flanders'Carecongres voor welzijn en gezondheid 

door ZorgAndersTV

Kaarten van onlinehulprealisaties en -plannen van welzijns- en zorgorganisaties

In de voorbereiding van dit Flanders’Carecongres voor welzijn en gezondheid werd aan organisatiedirecties gevraagd welke onlinehulptoepassingen ze reeds realiseren en welke ze overwegen/plannen in de komende twee jaar. Bijgevoegde kaarten bieden een overzicht van de 344 respondenten per sector:

meer foto's van het Flanders'Care congres onlinehlp voor welzijn en gezondheid: klik hier

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode