Waarom onlinehulpmethodieken ?

Methodiek geeft handvatren om op een systematische professionele wijze aan het werk te gaan.

Wanneer nieuwe hulpverleningscommunicatievormen ontstaan - zoals bij onlinehulp het geval is - is het zinvol om de aanwezige en zich ontwikkelende knowhow te bundelen en ter beschikking te stellen van welzijnswerkers.

Ervaren onlinehulpverleners kunnen in deze methodieken (h)erkenning en reflectiemateriaal vinden om hun praktijk te toesten.

Voor nieuwe onlinehulpverleners bieden deze methodieken een houvast en leidraad om praktijkervaringen op te bouwen.

Welzijnsorganisaties kunnen deze methodieken gebruiken om niet telkens opnieuw het warm water te moeten uitvinden.

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode