Waarom onlinehulpmethodieken?

Methodiek geeft handvaten om op een systematische professionele wijze aan het werk te gaan.

Wanneer nieuwe hulpverleningscommunicatievormen ontstaan - zoals bij onlinehulp het geval is - is het zinvol om de aanwezige en zich ontwikkelende knowhow te bundelen en ter beschikking te stellen van welzijnswerkers.

Ervaren onlinehulpverleners kunnen in deze methodieken (h)erkenning en reflectiemateriaal vinden om hun praktijk te toesten.

Voor nieuwe onlinehulpverleners bieden deze methodieken een houvast en leidraad om praktijkervaringen op te bouwen.

Welzijnsorganisaties kunnen deze methodieken gebruiken om niet telkens opnieuw het warm water te moeten uitvinden.

Onze onlinehulpmethodieken:

 eeeeee        CH@TLAS

In dit gratis elearningpakket wordt de methodiek voor chatten in eerstelijnswelzijnswerk systematisch uitgewerkt met kaders, do's & don'ts en voorbeelden. En dat in 4 modules: eigenheid chathulp - de stappen in een chathulpgesprek - de actoren in chathulp - schermlezen en schermschrijven.

Meer info ...
SIMBA

Methodiek met betrekking tot het succesvol implementeren van beeldbellen (=skypen) in ambulant welzijnwerk.

Meer info ...

 

 
  Optim@il

Methodiek met aandacht voor e-mailhulpbeleid en met do's en don'ts omtrent professioneel e-mailen in welzijnswerk en gezondheidszorg.

Meer info ...
E-maildienstverlening in opvoedingsondersteuning

Methodiek met aandacht voor e-mailhulpbeleid en do's en don'ts omtrent professioneel e-mailen in opvoedingsondersteuningsorganisaties.
Uitgewerkt in samenwerking met EXPOO

Meer info ...
 
  Onlinedagboek voor welzijnswerk en gezondheidszorg

Methodiek met handvaten voor het technsich en inhoudelijk professioneel inzetten van onlinedagboeken.

Meer info ...     
Ch@tlas

Methodiek voor het professioneel chatten in eerstelijns welzijnswerk.
Uitgewerkt in samenwerking met het OnlineHulpUitisselingsPlatform (OHUP)

Meer info ...
 
  Ch@dvice Gids

Methodiek rond professioneel chatten in eerstelijns welzijnswerk met focus op seksueel misbruik.
Deze methodiek werd internationaal uitgewerkt in opdracht van de Europese Commissie en in samenwerking met Child Focus

Meer info ...

Sociaal werk netwerkt online

Deze methodiek bevat handvaten rond wat en hoe je best wel en best niet professioneel communiceert via sociale netwerksites

Meer info ...

 
  Onlinehulp implementeren

Brochure met do's en don'ts rond het implementeren van onlinehulp in welzijnswerk

Meer info ...
Ch@dvice Reflector

Hulpmiddel bij het professioneel implementeren van chathulpverlening in welzijnswerk

Meer info ...
 
  Quickscan chathulp

hulpinstrument voor het sceenen van chathulptranscripten in eerstelijns welzijnswerk

Meer info ..

 

Contact

Onlinehulpverlening Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode