Waarover gaat dit project?

Ouders zoeken online naar antwoorden op opvoedingsvragen. We leven nu eenmaal ook digitaal. Dat online-aanbod bestaat. Maar het is niet optimaal want ...

... de info vertrekt vaak vanuit contexten die onherkenbaar zijn voor gezinnen;

... de info is niet aangepast aan de wijze waarop we een website scannen. 

... En heel vindbaar is de betrouwbare informatie ook al niet. 

Daarom gaat dit onderzoeks- en ontwikkelingsproject op zoek naar kaders en handvatten om online opvoedingsondersteuning toegankelijk te maken voor àlle ouders. Dat gebeurt door verwachtingen en ervaringen van de doelgroep te combineren met wetenschappelijke inzichten en inspirerende praktijken.

Zo wil dit project een antwoord geven op de onderzoeksvraag: “Op welke manier kunnen àlle ouders, dus ook ouders in een maatschappelijk kwetsbare situatie, ondersteund worden in de opvoeding van hun kinderen door een online aanbod?”.

'Inclusieve communicatie' is hierbij het leidend principe: als online opvoedingsondersteuning  ‘begrijpbaar’ is voor ouders in maatschappelijk kwetsbare situaties én voor wie het Nederlands een drempel vormt, is het ‘begrijpbaar’ voor alle ouders.

Hoe wordt dit project aangepakt?

Dit project combineert verschillende invalshoeken:

 • Interviews met ouders in maatschappelijk kwetsbare situaties over opvoedingsvragen en gebruik van internet (daarrond);
 • Focusgroepen met ouders over onlinehulpmogelijkheden voor opvoedingsondersteuning;
 • Expertinterviews met beroepskrachten over blended hulp;
 • User experiences met ouders en beroepskrachten over inspirerende tools voor online opvoedingsondersteuning;
 • Participatie aan lerende netwerken blended hulp voor beroepskrachten opvoedingsondersteuning;
 • Desk research en literatuurstudie over opvoedingsondersteuning, weblezen en webschrijven, visuele en auditieve taal, (online) toegankelijkheid.

Wat zal het resultaat zijn van dit project?

Dit project zal tot drie resultaten leiden:

 • Een rapport met …
  • een overzicht van noden en wensen van ouders,
  • werkzame factoren in online opvoedingsondersteuning,
  • inspirerende voorbeelden.
 • Een webplatform met voorbeelden van inspirerende praktijken.
 • Een e-learningspakket ‘wegwijs online opvoedingsondersteuning’ voor professionals/beroepskrachten die ouders ondersteunen.

Wanneer loopt dit project?

Dit project loopt van 1 september 2019 tot 31 augustus 2021

Wie werkt dit project uit?

Dit project is een projectmatig wetenschappelijk onderzoek van:

De Arteveldehogeschool - expertisenetwerk Mens & Samenleving

EXPOO – het Vlaams Expertisecentrum OpvoedingsOndersteuning

 

 

Adviescommissie

Dit project wordt geadviseerd door vertegenwoordigers uit Agentschap Opgroeien, CKG De Schommel, CKG Open Poortje, Kind & Gezin, KU Leuven – Centrum voor sociologisch onderzoek, KU Leuven – gezins- en orthopedagogiek, Odisee – kenniscentrum Gezinswetenschappen, Opvoedingslijn, Opvoedingswinkel Gent, SAM – Steunpunt Mens en samenleving, UGent – sociaal werk en sociale pedagogiek, Vernieuwing in Basisvoorzieningen voor Jonge kinderen (VBJK)

 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode