Onlinedagboeken voor geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk en onderwijs

In welzijnswerk, gezondheidszorg en in onderwijs worden ‘dagboeken’ als hulpverleningsinstrument gebruikt om een evolutie op te volgen. 

Slechts sporadisch zijn die dagboeken online beschikbaar. 

Daarom werd een professioneel 'onlinedagboek voor geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk en onderwijs' ontwikkeld.

 

13 projectrealisaties

Klik op 1 van de 13 links om een concrete projectrealisatie te zien:

1. een  prototype van het onlinedagboek  op maat van een hulp- en zorgsituatie.

     = een technische beschrijving van het onlinedagboek - voor ICT-ers.

2. Onlinedagboeken voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg

     = een methodiekhandleiding voor hulpverleners met dagboekvoorbeelden

3. Een infographic over onlinedagboeken in GGZ en verslavingszorg

     = een overzicht van de onlinedagboekmethodiek in GGZ in één oogopslag

     Om deze infographic online te kunnen zien en presenteren: klik hier

4. Onlinedagboeken voor welzijn

     = een methodiekhandleiding met dagboekvoorbeelden voor hulpverleners/begeleiders

      in algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg en kinderopvang

5. Een infographic over onlinedagboeken in welzijnswerk

     = een overzicht van de onlinedagboekmethodiek in welzijnswerk in één oogopslag

     Om deze infographic online te kunnen zien en presenteren: klik hier

6. Onlinedagboeken voor onderwijs

     = een methodiekhandleiding met dagboekvoorbeelden voor leerkrachten, 

      zorgcoördinatoren en andere begeleiding in onderwijs

7. Een infographic over onlinedagboeken in onderwijs

     = een overzicht van de onlinedagboekmethodiek in onderwijs in één oogopslag

     Om deze infographic online te kunnen zien en presenteren: klik hier

8. Een checklist voor een  'overeenkomst' tussen een organisatie en dagboekgebruiker 

    = een hulpmiddel om te bepalen wat i.v.m. het gebruik van het onlinedagboek 

      verduidelijkt moet worden tussen de organisatie en de dagboekgebruiker

9. Een checklist voor een overeenkomst tussen organisatie en ICT-leverancier

    = een hulpmiddel en een contractvoorstel om te bepalen 

      wat in een overeenkomst tussen organisatie en ICT-er moet staan

10. Onlinedagboeken voor GGZ, welzijnswerk en onderwijs - de gebruikers bevraagd

     = de resultaten van bevragingen bij cliënten/deelnemers 

      en hulpverleners/begeleiders over het onlinedagboek

11. Technische handleiding voor het gebruik van het onlinedagboek

      = een technische handleiding voor het gebruik van het onlinedagboek 

       op maat van hulpverleners/begeleiders/leerkrachten/...

12. Op weg naar een onlinedagboek

      = eindrapport van dit technologietransferproject

13. elearningpakket onlinedagboeken

    = een e-learningpakket met 4 modules dat je wegwijs maakt in soorten onlinedagboeken en hoe je met www.onlinedagboek.be aan de slag gaat.

Hoe kwamen deze resultaten tot stand

Tussen oktober 2013 en eind september 2015 werd een onlinedagboek ontwikkeld en uitgetest in samenwerking met ...

... 22 organisaties uit geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg door 108 zorgverstrekkers;

... 10 scholen en in 1 CLB door 24 begeleiders;

... 14 welzijnsorganisaties (algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg en kinderopvang) door 99 hulpverleners.

Zo'n 912 deelnemers- of cliëntlog-ins werden aangemaakt.

 

Dit project ontwikkelde een onlinedagboek op maat van een concrete begeleidingssituatie: de hulpverlener en de cliënt bepalen welke gegevens gedurende welke periode door de cliënt zullen bijgehouden worden. De dagboekvragen kunnen steeds aangepast worden en de gegevens worden overzichtelijk weergegeven.

Zo werd de transfer gemaakt van bestaande dagboek-ICT naar het welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg, de kinderopvang en het onderwijs. De knowhow van (onlinehulp-)methodiek werd geconcretiseerd naar het gebruik van onlinedagboeken. Op basis van vormingsmomenten, intervisies en eindevaluaties bij de 46 organisaties werd de onlinedagboektool permament geoptimaliseerd. De methodiek werd bovendien nog verfijnd dankzij de inbreng van de onlinedagboekgebruikers via online bevragingen.

Dit project was een samenwerkingsverband van

    en   

met de inhoudelijke en technische inbreng van

   en  

Dit project komt tot stand dank zij de ondersteuning van:

    

 

Voor vragen, bedenkingen, voorstellen naar aanleiding van dit project:

philippe.bocklandt@arteveldehs.be 

Met dank aan de inbreng van de leden van de gebruikersgroep:

vanuit geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg:

                                

vanuit welzijnswerk:

                              

vanuit onderwijs:

                    

vanuit ICT:

     

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode