SIMBA - beeldbellen

 
SIMBA = Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg
 
een project
met steun van

Elearningpakket SIMBA

Dit project is afgerond. Alle resultaten zijn te raadplegen in een elearingpakket met 13 modules. Klik hiervoor op de foto.

Waarover gaat het ?

Binnen het welzijnswerk en de gezondheidszorg wordt, tijdens of tussen face-to-facegesprekken, steeds meer gebruik gemaakt van onlinehulptoepassingen. Beeldbellen, een online gesprek via ICT-toepassingen waarbij hulpverleners en cliënten elkaar zien en horen in ‘real time’, is daar een duidelijk voorbeeld van. Het gaat daarbij zowel om de gratis beschikbare beeldbelmogelijkheden zoals Skype, Facetime, WhatsApp, …, als om betalende mogelijkheden zoals ZOOM of de voor professioneel welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelde en beveiligde beeldbelprogramma’s zoals cContact, spreekkameronline.nl, PatientHub, Webcamconsult.

Het implementeren van beeldbellen is echter geen sinecure. Innovatiedrempels zijn onder andere:

 • beperkte aandacht voor strategisch belang van beeldbellen,
 • ontbreken van een businessmodel voor inbedden van beeldbellen,
 • terugval als financiering van een project uitdooft,
 • gebrek aan aandacht voor beeldbellen bij medewerkers,
 • gebrek aan competenties om beeldbellen aan te prijzen bij cliënten,
 • gebrek aan degelijke hardware en een stabiele internetverbinding,
 • het gebrek aan betrokkenheid van eindgebruikers.
Hierdoor doven initiatieven vaak uit of geraken ze niet ingebed in welzijns- en zorgorganisaties. 

 

De beoogde sector

Dit project richt zich op het inzetten van beeldbellen in de brede welzijns- en gezondheidszorgsector.

Om de uitwerking haalbaar te houden werd gekozen voor drie welzijns- en zorgsectoren waarbij beeldbellen ingezet wordt in ambulante begeleidingen.

De drie concrete proeftuinen die we in dit project beogen zijn:

 • de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg;
 • de thuiszorg;
 • de integrale jeugdhulp.

Focus

Dit project focust bijgevolg op de mogelijkheden en (het wegwerken van) de drempels voor het implementeren van (bestaande) beeldbeltools in ambulante blended welzijnswerk en gezondheidszorg en zal de 2.600 aanbieders uit de Vlaamse welzijns- en zorgsector bruikbare kaders en instrumenten bieden om beeldbellen te implementeren in hun werking.

Het Business Model Canvas (BMC) dient hierbij om …

 • … relevante netwerken en strategische partners in kaart te brengen,
 • … te bepalen waar beeldbellen een meerwaarde kan zijn,
 • … deontologische vragen i.v.m. beeldbellen uit te zuiveren,
 • … implementeren van beeldbellen voor de medewerkers te vergemakkelijken,
 • … de keuze voor een beeldbeltool te argumenteren,
 • … de meerwaarde voor de hulpvrager of cliënt hard te maken,
 • … na te gaan of en hoe de relatie met de cliënt wijzigt,
 • … beeldbellen goed te combineren met andere communicatievormen,
 • … te bepalen bij welke cliëntensegmenten beeldbellen kan ‘werken’,
 • … de kostenstructuur van de implementatie van beeldbellen op te maken.

Aanpak

Binnen elke proeftuin zullen tijdens verschillende sessies ontwerpkaders, checklists, hulpmiddelen voorgesteld worden om op bovenstaande aspecten een antwoord te geven. De organisaties kunnen deze instrumenten inzetten en er feedback op geven zodat deze geoptimaliseerd kunnen worden.

Tevens wordt gezorgd voor ‘impulsmomenten’ waarbij extra expertise wordt ingebracht:

 • … professionele netwerken creëren voor beeldbellen;
 • … storytelling en het belang van overtuigingskracht van taal en verhaal;
 • … SROI – budgetteren op korte en op lange termijn;
 • … User Based Experience – betrekken van cliënten en basiswerkers.

Projectduur

Dit project wordt uitgevoerd tussen 1 december 2017 en 30 november 2019

In de eerste projectperiode focussen we op het formuleren van prioriteiten omtrent de meerwaarde van beeldbellen (op basis van literatuur, bevraging bij de gebruikersgroep en argumenten van beeldbelaanbieders).

In een tweede projectperiode krijgen we demo's van de beeldbelaanbieders en bepalen we welke innovatiedrempels meest aandacht verdienen.

Projectpartners

              
 

Meer info

Klik voor meer info over dit project: https://elearning-onlinehulp.be/simba/

 

 

Meer info en contact

Alle tussentijdse resultaten van dit project kan je HIER volgen.
Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met
 
philippe.bocklandt@arteveldehs.be
elise.pattyn@arteveldehs.be
of 
davy.nijs@ucll.be 

Deze organisaties werken mee in dit project:

Uit de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg:

                                   

Uit algemeen welzijnswerk en thuiszorg:

                               

Uit integrale jeugdhulp:

                              

Beeldbelaanbieders:

                  

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode