Sociaal werk netwerkt online

samen kwaliteitvol communiceren met de doelgroep

 

Ervaringen vanuit 4 lerende netwerken met meer dan 40 sociaal werkers resulteerden in de website 

www.sociaal-werk-netwerkt-online.be

 
 

Vanuit welzijn en zorg communiceren via sociale media roept tal van vragen op ...

Waarover gaat het?

Organisaties communiceren over doelen en plannen, werking en activiteiten, standpunten en verwachtingen, zorgen en eisen, … via folders, brieven, affiches, persconferenties, …

De laatste jaren doen ze dat ook meer en meer op sociale netwerksites.

Een profiel, groep of pagina op Facebook, LinkedIn of Twitter is wel snel gemaakt maar stelt hen ook voor tal van uitdagingen:

 • “Het is niet evident om als welzijnsorganisatie ‘geliked’ te worden.”
 • “We hebben een Facebookpagina, maar er gebeurt zo weinig op.”
 • “Wat kan en mag ik communiceren via sociale netwerksites?”
 • “Wat doen die netwerksites met onze gegevens?”
 • “Hoe werken gesloten en geheime groepen?”
 • “Welke mix van berichten tweet ik best?”
 • “Waarom en wanneer gebruik ik Twitter, LinkedIn en/of Facebook?”
 • “Wat als een cliënt me vraagt om vriend te worden op Facebook?”
 • “Hoe vind ik wat er over ons als organisatie wordt verteld?”
 • “Welke concrete afspraken maak ik met onze medewerkers over communiceren via sociale netwerksites?"

Een overzicht van 213 vragen kan je hier downloaden

Wat is de bedoeling?

Via 4 lerende netwerkgroepen wisselen medewerkers uit het sociaal werk ervaringen uit en proberen nieuwe initiatieven ... op maat van wat hun organisatie wil en kan.

Samen verkennen ze de mogelijkheden van sociale netwerksites, bijvoorbeeld om fondsen te werven, om te sensibiliseren voor acties, om medewerkers of vrijwilligers te werven of te waarderen, om lotgenotencontact te organiseren, om te verwijzen naar gepaste hulp, verbondenheid te creëren, ideeën te genereren, in te zetten op positieve beeldvorming, te informeren over de werking, …

Vanuit eigen ervaringen en door zaken uit te proberen, met input van een paar specialisten, verkennen ze de meerwaarde, de do’s en de don’ts van het communiceren via sociale netwerksites.

Wat houdt dit project in?

 • 8 dagen (1 dag per maand) gaan 4 lerende netwerken met vertegenwoordigers uit 60 organisaties aan de slag van oktober 2014 tot mei 2015.
 • Tussendoor wisselen de deelnemers ervaringen uit in gesloten Facebookgroepen. (Daaraan kunnen externen helaas niet participeren omdat we in alle vetrouwen ervaringen willen uitwisselen)
 • De inspirerende praktijken, do’s en don’ts en achtergrondmateriaal worden gebundeld in een toolkit die in het najaar van 2015 beschikbaar wordt voor het ruime werkveld.

Wie realiseert dit project ?

 • Medewerkers uit …
 
 
 • 4 begeleiders van de Arteveldehogeschool
 • Dank zij de ondersteuning en inbreng van Cera en van 'Onderzoek & Dienstverlening' van de Arteveldehogeschool.

 

Klik op de checklist voor de 213 vragen van de deelnemers uit het lerend netwerk

 

Voor meer informatie, contacteer:

philippe.bocklandt@arteveldehs.be
 

Contact

Onlinehulpverlening Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode