WWWelzijn 2.0 

welzijnswerk en sociale netwerksites

Waarover gaat dit project ?

In dit project onderzoeken we de mogelijkheden die Web 2.0 biedt voor het welzijnswerk.

  • Hoe relevant zijn sociale netwerksites voor de communicatie met doelgroepen
  • Welke sociale netwerksites worden gebruikt? 
  • Biedt het mogelijkheden om nieuwe doelgroepen aan te spreken?
  • Aan welke randvoorwaarden moeten de gebruikte tools beantwoorden?
  • Welke deontologische vragen duiken op?

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van dergelijke sites voor professionele netwerking en professionalisering van de welzijnswerkers zelf. We inventariseren de bestaande tools en de al bestaande netwerken en de voor- en nadelen die daarbij ervaren worden.

Namen medewerkers:

Vicky Franssen, Wendy Eerdekens, Anniek Vandecasteele, Philippe Bocklandt

Betrokken opleidingen :

Arteveldehogeschool - Sociaal Werk

Arteveldehogeschool - Bedrijfsmanagement/Officemanagement

Hoe gingen we te werk ?

Dat product ontwikkelden we op basis van

  • enerzijds interviews met communicatie- en beleidsverantwoordelijken uit het welzijnswerk,
  • anderzijds door een aantal sociale netwerksites te screenen op hun relevantie voor doelgroepcommunicatie en als instrument voor professionele uitwisseling, 
  • ten derde via literatuurstudie

Wat is het resultaat ?

Het eindproduct van het onderzoek is triptiek van rapporten. Klik hier voor de literatuurstudie, de screening, de interviews.

Looptijd:

Dit project werd uitgevoerd tussen oktober 2013 en augustus 2014

Wens je een geprint exemplaar van deze onderzoeksrapporten, 

stuur dan een mailtje naar philippe.bocklandt@arteveldehs.be.

We verzenden het tegen kopie- en verzendingskosten.

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode