Waarom onderzoek i.v.m. online en blended welzijnswerk?

Online en blended welzijnswerk kregen sinds de coronapandemie een boost.

Daarom zijn Onderzoeks- en Ontwikkelingsinitiatieven uitermate belangrijk om vanuit beschrijving, analyse-,  actie- en ontwikkelingsonderzoek diverse aspecten van 'online en blended werken in welzijnswerk en gezondheidszorg' te helpen methodisch uitbouwen en onderbouwen en tevens de sector te stimuleren om deze online- en blended hulp vanuit een onderbouwde visie in hun welzijnsaanbod te positioneren en te implementeren.

Zowel vanuit hun projectmatig wetenschappelijk onderzoek als vanuit externe onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten levert de Arteveldehogeschool - Sociaal werk hieraan een bijdrage.

Ons onderzoek rond online en blended welzijnswerk focussen op:

 

AI in welzijn en geestelijke gezondheidszorg
We verkennen in dit project de noden en mogelijkheden omtrent artificiële intelligentie (AI), zoals ChatGPT, voor organisaties in het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg. We de toegankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van hulp- en dienstverlening op een veilige manier naar een hoger niveau tillen met behulp van AI. We maken daarover een projectaanvraag bij VLAIO-TETRA.

 

Meer info ...

   
Evaluatie-onderzoek Flanders'Care-incentiveprojecten onlinehulp
De Vlaamse overheid gaf ons de opdracht om het beleid van de Flanders'Care incentiveprojecten rond online en blended hulp te evalueren en er beleidsaanbevelingen voor te formuleren.
 
Lees meer ...

Op weg naar www.digiwijzer.be
Om de digitale kloof bij cliënten, klanten, bezoekers, gasten, deelnemers, ... zo professioneel mogelijk te helpen verkleinen, bestaat er een groot aanbod van ondersteunende hulp en ondersteuning. 

Professionals zien door de bomen het bos niet meer.
Via www.digiwijzer.be willen we 
al dit e-inclusie-aanbod ontsluiten voor professionals, middenveldactoren sensibiliseren om met de digiwijzer te werken en de digiwijzer mee bekend maken

Lees meer ...
Ontwikkeling kwaliteitskader onlinehulp
We ontwikkelen een kwaliteitskader met minimaal vereiste criteria voor de ontwikkeling, het implementeren en het gebruik van ICT-technologie in online en blended hulp in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg.
Dit doen we samen met de collega's van de Thomas Morehogeschool in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lees meer ...
Hybride gezinszorg
In dit onderzoek gaan we op vraag van drie thuiszorgorganisaties en van de Vlaamse Overheid op zoek naar hefbomen voor een betere hybride gezinszorg. Hierbij willen de aanbieders zorg aan huis combineren met beeldbelgesprekken.
Lees meer ...
  
Digi-Act: Digitaal Activeren van mensen met een beperking
Dit project ontwikkelt kwaliteitscriteria voor een digitaal dagbestedingsplatform op maat van personen met een beperking. We formuleren voorwaarden om zo’n platform succesvol te implementeren. We verkennen de mogelijkheden om via een digibank digitale inclusie en mediawijsheid van de doelgroep te versterken.
Lees meer ...
SWIPE ... Sterk Sociaal werk Inspirerende Praktijken Digitalisering
Dit project brengt inspirerende digitale praktijken voor het brede sociaal werk in kaart. Welke parameters maken dat digitaal sociaal werk wél werkt en wat inspireert sociaal werkers en hun doelgroepen om die digitale tools duurzaam in te zetten?

Lees meer ...
Bekijk dit filmpje!
Bezorg ons je voorbeeld via deze link
Digitale samenwerkingsplatformen in de jeugdhulp
In opdracht van Opgroeien en in samenwerking met SAM en UC Leuven-Limburg gaan we op zoek naar degelijke digitale samenwerkingsplatformen waarbij jongeren, hun context en hun hulpverleners of zorgverstrekkers samen info kunnen uitwisselen.

Lees meer ...
Appstore
voor welzijn en geestelijke gezondheid

In dit project ontwikkelen we samen met de partners van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, SAM - Steunpunt Mens en Samenleving, Steunpunt Geestelijke Gezondheid en In4Care een appstore vol apps voor welzijn en geestelijke gezondheid. Zowel voor burgers als voor hulpverleners. (september 2020 -  augustus 2021)
Lees meer ...
0³ - Online Opvoedingsondersteuning voor alle Ouders
In dit onderzoeks- en ontwikkelingsproject gaan we op zoek naar inspirerende voorbeelden, kaders en do's en don'ts voor online opvoedingsondersteuning gericht op alle ouders - dus ook op ouders in maatschappelijk kwetsbare situaties. (september 2019 - augustus 2021)
Lees meer ...
WRapp
In dit onderzoeksproject staat het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en een 'welzijnsranking' voor apps en websites in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg centraal. (september 2019 - augustus 2020)
Lees meer ...

Blended hulp in OCMW's

In dit onderzoek verkennen we de prioriteiten bij het implementeren van onlinehulp in combinatie met face-to-facehulp en -dienstverlening in Vlaamse OCMW's.

(september 2017 - augustus 2019)
Lees meer ...
Onlinehulprealisaties en -plannen van Belgische OCMW's
Via een online bevraging werd in kaart gebracht welke onlinehulptoepassingen OCMW's reeds aanbieden en welke onlinehulpplannen ze de komende twee jaar willen realiseren.
(maart 2017)
Lees meer ...


Kwaliteitsvol werken met onlinedagboeken in psychosociale hulp
In dit onderzoek beschrijven we het gebruik van een onlinedagboek: als ze een onlinehulptool ter beschikking hebben, (hoe) zetten hulverleners die dan in. Op basis hiervan worden handvaten geformuleerd.
(september 2016 - augustus 2017)

Lees meer ...

Onderzoek noden jonge nabestaanden         na zelfdoding
In dit verkennend onderzoek werden via een bevraging, een actie-onderzoek en focusgroepen de face-to-face én online ondersteuningsnoden van jonge nabestaanden die iemand verloren door zeldoding in kaart gebracht.
(februari 2016 - januari 2017)
Lees meer ...Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp
Beleidsaanbevelingen voor de ondersteuning van onlinehulp door minister van Welzijn, volksgezondheid en Gezin.
(januari 2014 - december 2016)
Lees meer ...

Onlinehulpmogelijkheden voor gedetineerden
Verkennend onderzoek naar prioriteiten en randvoorwaarden voor onlinehulp en -dienstverlening voor gedetineerden via Prison Cloud.
(september 2015 - april 2016)
Lees meer ...

 

 

 

Draagvlak voor onlinehulp in Vlaanderen

In dit TechnologieTransfer-onderzoek werden de 'goesting', de twijfels en de randvoorwaarden omtrent onlinehulp bij diverse welzijns- en zorgsectoren in Vlaanderen in kaart gebracht.

(september 2012 - augustus 2013)

Lees meer ..
.

Ervaren baat in chathulp

Via een uniek driehoekluik werd de ervaren baat van eenmalige chathulp onderzocht bij hulpvragers, hulpverleners en via het analyseren van de chatgesprekken.
(september 2011 - augustus 2012)

Lees meer ...

 

Vorming chathulp voor welzijnswerkers

Verkennend onderzoek naar de opbouw, inhoud en aanpak van de basisvorming en de intervisies in verband met chathulp voor hulpverleners
(september 2010 - augustus 2011)

Lees meer ...

 


Chathulpmethodiek onderzocht

Literatuurstudie en onderzoek in welzijnsworganisaties naar ingrediënten voor een methodiek voor chathulp in welzijnswerk.
(oktober 2007 - januari 2009)

Lees meer ...


 

Ch@dvice Inventaris

Een Europees onderzoek rond chathulp met focus op seksueel misbruik met aandacht voor aanbod, methodiek, deontologie en implementatievragen
(januari 2012 - janauri 2013) 

Lees meer ...

 

 

 

Ervaren baat in chathulp

 

Onlinehulponderzoek leidt tot onlinehulpmethodiek

Zo werkten we de voorbij jaren aan:

* HINCL - helder en inclusief informeren over opvoeding

* SIMBA - Siccesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg

Optim@il - methodiek e-mailhulp(beleid) voor welzijnswerkorganisaties

* Handleiding e-maildienstverlening voor opvoedingsorganisaties

* Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs - methodiek

* Ch@tlas - methodiek chathulpverlening voor eerstelijnswelzijnswerk

* Ch@dvice - methodiek chathulpverlening (met focus op seksueel misbruik)

* Quickscan ch@thulp - hulpinstrument bij het screenen van chathulptranscripten

* Ch@dvice Reflector - hulpmiddel voor het ontwikkelen van chathulpverlening

 

Al deze methodieken vind je in de rubriek 'onlinehulpmethodiek' op deze website.

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode