Blended hulp in OCMW's

 
  
   
 
  online

 

 

 

Waarom dit project ?

Schoorvoetend gebruiken OCMW's in Vlaanderen onlinehulptoepassingen om hun hulp- en dienstverlening te versterken: informatieve websites, e-mailhulpvragen beantwoorden, budgettools gebruiken, online een klacht kunnen indienen, ...
Dit gebeurt echter in grote verscheidenheid en niet altijd even kwaliteitsvol: websites zijn vaak sterk organisatiegericht en bevatten veel vakjargon; een e-mailhulp- en sociale mediabeleid ontbreekt vaak en vele OCMW-medewerkers kennen de mogelijkheden om onlinetools in hun begeleidingen in te zetten amper of niet.
Dat bleek uit de quickscan over onlinehulprealisaties en -plannen die in 2016 werd gerealiseerd.

 

Wat houdt dit project in ?

In dit projectmatig wetenchappeschappelijk onderzoek stimuleren we verandering vanuit drie perspectieven:

(1) het aanbodperspectief 

Wat zijn relevante onlinehulptoepassingen voor OCMW's ? 

Welke inspirerende onlinehulptoepassingen worden reeds ingezet door OCMW's? 

Welke inspirerende onlinehulptoepassingen uit andere welzijnssectoren zijn relevant voor OCMW's? 

Welke blended hulptoepassingen kunnen OCMW’s in hun dienst- en hulpverlening integreren? 

(2) het eindgebruikerperspectief 

Als OCMW-cliënten en -basiswerkers zicht krijgen op relevante blended mogelijkheden, welke zouden ze dan willen gebruiken? 

Wat vinden cliënten en basiswerkers een meerwaarde? 

En wat zijn voor hen drempels en valkuilen?

(3) het haalbaarheidsperspectief 

Welke gemeenschappelijke acties willen OCMW’s ondernemen bij het implementeren van blended hulp- en dienstverlening? 

Welke onlinehulptoepassingen of -inhoud kunnen samen ontwikkeld worden? 

Welk onlinehulpaanbod kan gemeenschappelijk worden aangeboden? 

Welke software kan in groepsaankoop aangekocht worden? 

Welke vorming om onlinehulpcompetenties van medewerkers te versterken kan overkoepelend georganiseerd worden?

 

Hoe wordt dit project aangepakt ?

Een combinatie van onderzoeks- en werkvormen worden ingezet, onder andere

  • desk research;
  • screening van websites en inspirerende praktijken;
  • interviews met ontwikkelaars van onlinehulptoepassingen voor OCMW's;
  • focusgroepgesprekken met OCMW-clienten én met medewerkers van OCMW's;
  • provinciale werkgroepen van OCMW-medewerkers
  • een onlinebevraging over prioriteiten in onlinehulp bij alle OCMW's

Projectduur

Dit project wordt uitgevoerd van           1 september 2017 tot en met 31 augustus 2019
 

Projectmedewerkers

Dit project wordt uitgevoerd door docenten en onderzoeksmedewerkers van de Arteveldehogeschool
  • Philippe Bocklandt (philippe.bocklandt@arteveldehs.be)
  • Elise Pattyn (elise.pattyn@arteveldehs.be)
  • Martine De Zitter (martine.dezitter@arteveldehs.be)
  • Tommy Opgenhaffen (tommy.opgenhaffen@arteveldehs.be)
 

Geïnteresseerd ?

Wil je op de hoogte blijven of meewerken aan dit project, geef een seintje aan een van de projectmedewerkers.
 

Partners 

Dit projectmatig wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd door
 
en wordt erkend en ondersteund door
 
 
 
         

Contact

Onlinehulpverlening Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode