Iedereen digitaal

rol van de sociaal werker bij het versterken van e-inclusie van de doelgroep

 

Waarover gaat dit onderzoek?

Digitalisering van de samenleving is alomtegenwoordig - ook meer en meer in welzijnswerk.

10 studenten van de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool onderzochten de rol van sociaal werk in de steeds sneller evoluerende digitale samenleving. 

Meer specifiek was hun onderzoeksvraag: "Wat is de rol van de sociaal werker in het versterken van de doelgroep om mee te kunnen op deze digitale trein en de digitale kloof te verkleinen?"

Hoe werd dit onderzoek aangepakt?

Na uitgebreid literatuuronderzoek gingen studenten in gesprek met een diverse groep van 57 sociaal werkers. Daarbij werd bevraagd hoe sociaal werkers tegenover de digitale evolutie staan en welke rol ze voor zichzelf en voor het bredere sociaal werk zien. Daarenboven werd bevraagd hoe zichtbaar de digitale kloof bij hun cliënten is, welke invloed digitalisering heeft op hun sociaal werk én wat eventuele concrete ondersteuningsnoden zijn.

Wie heeft dit onderzoek uitgewerkt?

Dit bachelorproject-onderzoek werd gerealiseerd door Luca Debacker, Sara De la Marche, Jeffke Evans, Lotte Godderis, Guinten Ogiers, Zoë Meekens, Gianni Van Damme, Phoebe Van Damme, Febe Van den Berghe en Lieke Van Renterghem.

Ze werden daarbij begeleid door Jana Verplancke, docent en onderzoeksmedewerkster van de experiselijn Mens, Samenleving & Digitalisering

Download dit onderzoeksrapport

Klik op de foto hieronder om het rapport te downloaden
 
Inhoud van dit rapport:

1. Inleiding

2. Situering: digitalisering

3. E-inclusie

4. Moet iedereen digitaal mee?

5. Good practices e-inclusie-initiatieven

6. Doel en aanpak onderzoek

7. Onderzoeksresultaten
    7.1. Digitalisering en evoluties in het werkveld
    7.2. Drempels voor de doelgroep
    7.3. Hoe digitaal mee zijn de doelgroepen
    7.4. Rol van de sociaal werker
    7.5. Digitale vaardigheden in sociaal werk
    7.6. Ondersteuningsnoden Sociaal werk

8. Conclusie 

 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode