onderzoek noden jongeren (15-30-jaar) die een dierbaar iemand verloren door zelfdoding

 
          

Een overzichtsartikel

Over dit project verscheen in september een artikel in sociaal.net. 
Klik op onderstaande foto om het artikel op te halen:
 

Het onderzoeksrapport

Klik op onderstaande foto om het onderzoekroeksrapport 'Jong en iemand verloren door zelfdoding' te downloaden.
 

Situatie

Werkgroep Verder ondersteunt reeds jaren nabestaanden na zelfdoding.

Ze doet dit in nauwe samenwerking met andere werkveldpartners en biedt zowel een online als een offline aanbod.

Jongeren die iemand verloren door zelfdoding vonden in het verleden moeilijk hun weg naar Werkgroep Verder. Zij lijken specifieke noden en behoeften te hebben. Naar hen (en naar hun vrienden die hen willen ondersteunen) wil Werkgroep Verder haar werking uitbreiden.

Meer info over de werking van Werkgroep Verder.

 

De doelgroep: jonge nabestaanden en hun vrienden

De doelgroep van dit project zijn jonge nabestaanden (15 tot 30 jaar) die iemand verloren door zelfdoding. Dat zijn onder andere:

·         Broers, zussen, kinderen, … van iemand die overleed door zelfdoding,

·         Vrienden, klasgenoten, … van iemand die overleed door zelfdoding,

·         Vrienden die vrienden–nabestaanden ondersteunen.

 

Een onderzoek naar noden van jonge nabestaanden en hun peers

Vooraleer Werkgroep Verder een aanbod voor jonge nabestaanden en hun peers wilde uitwerken, wilden ze onderzoeken waaraan deze jongeren nood hebben.

In dit kader werd een samenwerking met Cera en Arteveldehogeschool – opleiding Sociaal werk opgestart. Het onderzoek bestond uit 4 luiken:

Luik 1: een online bevraging bij jonge nabestaanden en hun peers

Tussen mei en eind oktober 2016 werd een ‘klassieke’ onlinebevraging gevoerd bij jonge nabestaanden en hun peers.

Via intermediairs in onderwijs, jeugdwerk en welzijnswerk werd deze onlinebevraging verspreid.

Onder andere via deze flyer werd de bevraging verspreid.

De bevraging kon ingevuld worden via www.watnazelfdoding.be

 

Luik 2: een (onlinehulp-)aanbod

Dit onderzoeksproject werkte eveneens een ondersteunend online-aanbod uit (een chat, een online forum, e-mailservice, …) waarbij werd nagegaan of en zo ja welke meerwaarde zo’n ondersteuning op afstand kon bieden. Dit ondersteunend aanbod werd in de zomer en in het najaar van 2016 gerealiseerd.

 

Luik 3: een focusgroepgesprek met ‘experts’

De tussentijdse resultaten van de vorige twee luiken – namelijk de resultaten van de online bevraging en de ervaringen met het online aanbod – werden op twee focusgroepen met experts besproken.

De eerste expertengroep waren nabestaanden – ervaringsdeskundige jongeren die aangegeven haddeen dat ze hierover verder in gesprek wilden gaan.

De tweede expertengroep waren deskundigen rond de thema’s rouw- en verliesbegeleiding, zelfdoding  en jeugdcultuur.

Deze gesprekke focusten op feedback op de tussentijdse projectresultaten en op de vraag of het zinvol en wenselijk is om een specifiek aanbod te ontwikkelen voor jonge nabestaanden.

Luik 4: doorstartmoment

Dit project werd afgerond met een ‘doorstartbijeenkomst’ waarbij Werkgroep Verder verkende of er interesse is bij jongeren- en welzijnsorganisaties om samen te werken aan een aanbod voor jonge nabestaanden en hun peers.

 

 

 

 

“Jongeren zijn online sterk verbonden met elkaar, toch is communiceren rond (rouwen na) zelfdoding niet evident”

Livia Anquinet, CGG PassAnt

Contactpersoon

Wil je meer info over dit project, contacteer dan

Lore Vonck
coördinator Werkgroep Verder
lorevonck@werkgroepverder.be

Contactpersoon

Sara Van Rossem
Werkgroep Verder
sara.vanrossem@passant.be

 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode