Een roadmap voor gemeenschappelijke onlinehulpplannen voor CGG's

In  2017 beslisten de directies van de 20 Centa Geestelijke Gezondheidszorg 
in Vlaanderen werk te maken van gemeenschappelijke onlinehulpplannen.
 
Daarin werden 4 sporen opgenomen:
  • het opzetten van een afstemmingsplatform onlinehulp voor de CGG's;
  • het formuleren van een gemeenschappelijke visie op onlinehulp voor de CGG's;
  • gemeenschappelijke onlinehulptools koppelen aan 'Mijn CGG' en aan het cliëntendossier;
  • het opzetten van proiritaire deelprojecten rond onlinehulp (met name: depressiehulp.be; vorming rond blended hulp; meer cliëntgerichte websites; bundelen van deontologische vragen rond onlinehulp).
Deze formuleerden ze via een dossier.
Klik op de afbeelding om dit dossier te openen.
 

Vorming voor CGG's: Het online bos en de digitale bomen'

Hier vind je de presentaties van het vormingsmoment 'Het online bos en de digitale bomen' voor directies van organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg. Deze vorming werd op 26 januari 2016 georganiseerd door Zorgnet/Icuro en de Federatie van Diensten voor Geestelijke gezondheidszorg.
Klik op de foto om de presentatie te bekijken.
 
  

het programma van deze vormingsvoormiddag


Over de bomen en het bos.
Uitdagingen voor onlinehulp in GGZ in Vlaanderen anno 2016.

Philippe Bocklandt - Arteveldehogeschool


Alcoholhulp.be
Demonstratie van de onlinehulpapplicatie
(dit is geen presentatie maar en link naar de website)

Herwig Claeys - CAD Limburg


Depressiehulp.be
Toelichting bij de ontwikkeling

Wim Wouters - CGG Kempen


Een onlinedagboek op maat in GGZ
Ervaringen van een Tetraproject

Philippe Bocklandt - Arteveldehogeschool

Mijn CGG ... het cliëntportaal
de ingang van/voor de cliënt op kosrte en op langere termijn

Nico De fauw - CGG PassAnt
 


Onlinehulpverlening in CGG LITP

Kristien Hebbrecht en Carina Kverh - CGG LITP


In welke mate kan onlinehulp
een meerwaarde betekenen voor CGG Brussel ?

Implementatietraject uit de praktijk

Bart Van Hoof - CGG Brussel

 

 
 
 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode