Beleidsaanbeveling i.v.m. Intersectoraal Aanspreekpunt Onlinehulp

 
Hier vind je de beleidsaanbeveling 'Op weg naar een Intersectoraal Aanspreekpunt Onlinehulp'
 
Op de vergadering van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van 1 juli 2015 verduidelijkte de minister: “Het is duidelijk dat we een Intersectoraal Aanspreekpunt Onlinehulp moeten organiseren. Het verzamelen, bundelen en ter beschikking stellen van informatie over onlinehulp is het best te lokaliseren op één plaats. We gaan dat niet doen door een apart kenniscentrum of steunpunt te organiseren, we zijn bezig met een oefening over het intersectoraal karakter van onze steunpunten en daarin zullen we de opdracht geven om online in dat proces in te schuiven en te integreren als een prioritair te behandelen thema.”
 
In een werkgroep werd deze beleidsactie geconcretiseerd.

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode