Onlinehulp in verscheidenheid

 
 

Dit rapport bevat de verwerking van de onlinebevraging bij welzijns- en gezondheidszorgorganisaties omtrent het inzetten of overwegen van onlinehulptoepassingen in hun werking.

Het rapport maakt deel uit van het project ‘Ondersteuning onlinehulpbeleid in Vlaanderen’ dat minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, in 2015 liet uitvoeren door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

In een eerste hoofdstuk wordt deze bevraging dan ook gesitueerd in dit ruimere project.

Hoofdstuk 2 gaat in op de respons van de bevraging.

Hoofdstuk 3 geeft een globaal overzicht van de onlinehulprealisaties en –plannen van de welzijns- en gezondheidszorgorganisaties in Vlaanderen.

Van hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 11 wordt gefocust op onlinehulprealisaties en –plannen in verschillende deelsectoren van het welzijnswerk en de gezondheidszorg; met name: het algemeen welzijnswerk, jongerenwelzijn, de centra voor leerlingenbegeleiding, de ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, de sector welzijn voor kinderen en hun gezinnen, opvoedingsondersteuningsorganisaties, organisaties voor personen met een beperking en de ouderenzorg.

Hoofdstuk 14 geeft een rangschikking naar gebruikte en overwogen onlinehulptoepassingen enerzijds en naar niet-gekozen en net-gekende onlinehulptoepassingen anderzijds.

Tot slot wordt opgesomd wat met de resultaten van deze bevraging zou kunnen gebeuren.

 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode