Voorstellen van beleidsacties voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid

 
Dit beleidsadvies vind je hier
 

Tussen september 2013 en april 2014 werden werkveldactoren betrokken in een onderzoeksproject om beleidsvoorstellen te formuleren rond onlinehulp voor welzijn en gezondheid.

Dit resulteerde in het onderzoeksrapport ‘Bouwstenen Vlaams actieplan onlinehulp"

 

De beleidsvoorstellen uit dit rapport werden opgenomen in ‘9 strategieën omtrent het verstevigen van de kwaliteit en afstemming van het online hulpaanbod’ in de beleidsnota WVG 2014-2019

1.       onlinehulp op de beleidsagenda zetten van organisaties, koepels en steunpunten;

2.       onlinehulp ontwikkelen van onderuit;

3.       onlinehulp integreren als een kwaliteitsvolle modaliteit van hulp in welzijns- en gezondheidsorganisaties;

4.       onlinecompetenties van hulpvragers, medewerkers en organisaties versterken;

5.       een erkenningskader creëren voor onlinehulp;

6.       onlinehulp focust op intersectorale beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking;

7.       praktijkrelevant onderzoek en ontwikkeling van onlinehulp stimuleren;

8.       online hulpverlening in detentiecontext exploreren via het gebruik van Prison Cloud;

9.       onlinehulp toegankelijk maken voor personen met een beperking.

 

In een vervolgproject gaf de minister de opdracht aan het Steunpunt WVG om deze negen strategieën te vertalen in concrete voorstellen van beleidsacties. Dit werd gerealiseerd via een werkgroep met vertegenwoordigers uit het werkveld, de gebruikers en de administratie.

 

 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode